Het Vlaams Belangbestuur lanceerde onderstaande actie;

“De dorpskernen van Rotselaar, Wezemaal en Werchter hebben de jongste jaren een ware metamorfose ondergaan. Het weidse en landelijke uitzicht van onze gemeente is onherroepelijk vernield. In plaats van gezellige woonkernen met groene ruimte kregen we hoogbouw en een meer stedelijk uitzicht.  De soms megalomane projecten en de onstopbare drang naar verstedelijking door het gemeentebestuur hebben Rotselaar hun dorpse ziel ontnomen.

Het Vlaams Belang eist dat er een einde komt aan de verstedelijking en de hoogbouw in ons dorp. Wij eisen een bestuur dat met een gezonde visie op de toekomst het heft zelf in handen neemt, in plaats van de ontwikkeling van Rotselaar over te laten aan projectontwikkelaars die enkel maar denken aan de winst op korte termijn.

Steun het Vlaams Belang in haar strijd voor een leefbaar en landelijk Rotselaar, Wezemaal en Werchter”