Vraag van Daniël Fonteyne

Als inwoners van Vlaams-Brabant mogen we terecht fier zijn op onze rijke biercultuur. Men mag er zelfs reclame voor maken in allerlei magazines en zeker in De Vlaamse Brabander.
Maar op pagina 13 van de laatste editie staat er bij een artikel over onze biercultuur een afbeelding van het bier Adriaen Brouwer. Dit bier is niet gebrouwen in Vlaams-Brabant maar in Oost-Vlaanderen door de brouwerij Roman.

– Wie is de auteur van dit artikel?
– Heeft de deputatie of iemand van de provincie een proefdruk gelezen van het magazine?
– Zijn er reeds klachten binnengekomen i.v.m. deze fout?
– Hoe gaat de Vlaamse Brabander dit rechtzetten?

Antwoord

Betreft : uw vraag van 20.02.2014 i.v.m. de Vlaamse Brabander nummer 62

Het provinciebestuur heeft de productie van het blad uitbesteed aan de firma Janssen en Janssens die instaat voor het schrijven, lay-outen en drukken van het blad. Het beeld past bij de functie die De Kroon heeft als autoriteit op gebied van bieren in België. De Kroon doet immers analyses voor 20 van de 30 grootste brouwerijen van België. De fotoreportage werd op hetzelfde moment gemaakt. Net op dat moment was De Kroon, het bier Adriaan Brouwer aan het testen.

Elke proefdruk wordt nagelezen door de communicatiedienst en door de leden van de deputatie. Om de hierboven geschetste redenen heeft niemand enig bezwaar gemaakt tegen de afbeelding van het flesje.

Gezien de grote tijdspanne tussen twee nummers van De Vlaamse Brabander en het feit dat er geen sprake is van een fout, is een rechtzetting in het juninummer niet opportuun.