Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 13/02/2013 lees ik dat de afscheidsreceptie met huldiging van uittredende gedeputeerden en de voorzitter van de provincieraad zo’n 16000 euro zou kosten. Geen probleem met een passende receptie, maar goedkoop is toch iets anders.

Kan ik een gedetailleerde raming krijgen van de onkosten en een vergelijking met de afscheidsreceptie van gedeputeerde Tom Troch?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft: uw vraag van 24.03.2013 i.v.m. de kostprijs van de afscheidsreceptie van twee gedeputeerden en van de raadsvoorzitter

Aan de hand van voorbeelden van recepties die de afgelopen jaren werden georganiseerd, werd in februari 2013 een nota met raming opgesteld en aan de deputatie voorgelegd. De geraamde kosten bedroegen in februari 16.000 euro, in werkelijkheid zal de afscheidsreceptie ongeveer 12.000 euro kosten. 240 mensen werden uitgenodigd. De effectieve uitgave voor de catering bij Salons Georges bedraagt 6.700 euro. De kostprijs voor de muziek bedraagt 1.250 euro. SABAM rekent 114,48 euro aan. De uitgaven voor de uitnodigingen bedragen 225 euro, voor de fotograaf 500 euro en voor de bloemen 450 euro. Voor de geschenken werd 3.000 euro uitgetrokken. De afscheidsreceptie voor de heer Tom Troch, in 2009, bedroeg 4.800 euro. Deze receptie werd voor hem alleen georganiseerd.