Vraag van Mireille Buyse

In antwoord op uw vragen kunnen wij u de volgende informatie doorgeven:

1. Artikel 16 zegt dat hondenpoep ook buiten het terrein onmiddellijk dient opgeruimd te worden, ofwel zijn dit menselijke uitwerpselen ter hoogte van het terrein ofwel hondenpoep maar kan de provincie ervoor zorgen dat deze mensen artikel 16 zouden naleven?

De beheerder van het doortrekkersterrein, de terreintoezichter, vraagt aan alle woonwagenbewoners dat hondenpoep wordt opgeruimd door de eigenaar van de hond.

2. In het huidig reglement (art. 19) staat 100 euro waarborg t.o.v. bijvoorbeeld zwerfvuil, vandalisme vermeld. Volgens het verslag is het 150 euro. Wat is het juiste bedrag en komt men meestal toe met deze 150 euro waarborg? Wordt de som dan ook aangepast in het reglement als het over 150 euro gaat?

Volgens het geldend reglement bedraagt de waarborg 100 euro.

Wanneer iemand op het terrein vertrekt, wordt de standplaats gecontroleerd door de terreintoezichter. Indien er sprake is van vandalisme en/of zwerfvuil dan zal eerst worden voorgesteld om het zwerfvuil op te ruimen/vandalisme ongedaan te maken. Indien dit niet gebeurt zal de waarborg worden aangesproken. Indien de waarborg niet volstaat, zal gevraagd worden de mogelijke kosten te vereffenen. Indien dit niet mogelijk is zal men duidelijk maken dat bij een volgend bezoek eerst de kosten van het vorig verblijf dienen vereffend te worden, zo niet krijgt men geen toegang tot het terrein.

Een nieuw reglement wordt opgesteld bij de definitieve inrichting van het terrein in 2015 en wordt vooraf nog aan de provincieraad voorgelegd.

3. Artikel 24: Voor de opruiming door de provincie van zwerfvuil (volgens getuige laatst 4 grote containers met tapijten, autobanden, lege gasflessen en batterijen) op en rond de standplaats, kan de waarborg worden ingehouden.

– Hoeveel waarborg recupereerde de provincie dan al bij deze?
– Uit wat bestaat de EXTRA sanctie als de waarborg niet volstond?
– Bij hoeveel dossiers werd de toegang al geweigerd?

Wij weten niet om welke feiten en uit welke periode het gaat en kunnen dus geen antwoord geven op het al dan niet recupereren van waarborg. Zie antwoord 2 voor de sancties. De toegang werd bij 4 dossiers geweigerd.