Afdelingsvoorzitter/gemeenteraadslid Joël Dereze op de gemeenteraad van oktober jl.

‘Het voorgestelde mobiliteitsplan van de stad Tienen is zeer ambitieus, maar vertoont wel enkele zwakke punten. Buiten enkele positieve aandachtspunten, zijn er ook wel wat negatieve punten te betreuren. De oppositiepartijen hebben zich unaniem onthouden, maar werden natuurlijk weggestemd door de meerderheid, waar nochtans ook mensen waren, die hun bedenkingen formuleerden.Meest opvallende bemerkingen:

1. De te ondernemen acties zijn niet uitgewerkt en beschreven. Het antwoord dat er over gesproken en gedebatteerd werd, en dat men hun woord gaf rekening ermee te houden, biedt geen garantie op de uitvoering ervan. Het zou niet de eerste keer zijn dat men op, een gegeven woord terugkomt. Daarom vindt het VB dat er duidelijk, zwart op wit, moet worden beschreven hoe de acties zullen worden genomen.

2. In de structuur van de commissie die het mobiliteitsplan hebben opgesteld, ontbreken 2 belangrijke spelers: de schepen van financiën en de schepen van handel en economie. Met alle respect voor de GROENE fractie, maar zij zijn de drijvende kracht achter dit nieuwe plan. Het mobiliteitsplan draagt dus ook duidelijk hun stempel.

3. Men maakt de binnenstad autoluw, tot daar toe, maar dit zal een negatief impact hebben op de handel in het centrum. Ouderen en minder-validen zullen het centrum waarschijnlijk vermijden. Deze opmerking werd door iedereen gemaakt! Voorbeelden zijn legio: Leuven, Gent, Hasselt en andere steden zijn niet bepaald een voorbeeld van bloeiende handel, nadat zij maatregelen namen voor het aanpassen van hun mobiliteitsplan. Tienen heeft zich deze steden als voorbeeld eigen gemaakt, en springt dus maar mee in het troebele water. Wat is er mis mee met eigen beslissingen te nemen?

4. De participatie, waar er op gehamerd wordt, is er niet! De noden van handelaars en Horeca, worden niet gehoord, en er wordt omzeggens geen rekening mee gehouden.

5. Het fietsbeleid overheerst alles, waardoor dit mobiliteitsplan meer lijkt op een fietsplan, dan op een mobiliteitsplan voor allen. Tienen fietst, maar ten koste van wat? Mooie woorden, zoals mentaliteitswijziging brengen geen klanten naar de handel in de binnenstad!6. De kers op de taart, zoals het mooi werd uitgedrukt, staat of valt met de Oostelijke en Noordelijke ring.

Slechts één spijtig détail: er is op dit ogenblik geen geld, en alles moet nog worden goedgekeurd en bekostigd. Akkoord dat de stad Tienen hamert op de uitvoering ervan, maar zonder de zekerheid van de uitvoering van deze ring, heeft de renovatie van de vesten geen enkele meerwaarde.Wij zijn ervan overtuigd dat er zeker ook enkele positieve punten zijn, maar om het met de woorden van de Eerste schepen, de Heer Bram Delvaux te zeggen: sommige dossiers overstijgen de belangen van de partijen, coalitie of oppositie. Aan hem om dit nu toe te passen, of zijn het ook maar sussende woorden?’