Vraag van Jan Laeremans

De asfaltcentrale te Grimbergen is vorige maand in het nieuws gekomen omwille van sterke geurhinder.
De deputatie heeft een volgens mijn informatie verschillende milieuvergunningen toegekend aan de asfaltcentrale op de Westvaartdijk in Grimbergen. In de notulen vind ik al minstens aanwijzingen terug van 7/10/2010 en 26/01/2012 (“kleine verandering”)

Graag zou ik willen vernemen:
1) welke verandering hier wordt toegestaan
2) welk percentage van de aanvoer van de grondstoffen via het water moest / moet gebeuren in de verschillende vergunningen. Volgens mijn bronnen is daar niet zo lang geleden een zware bijstelling naar beneden gebeurd. Klopt dat en kan dat zomaar?
3) zelfde vraag voor het vervoer van de afgewerkte producten
4) wie de controle moet uitvoeren of de firma zich aan deze verplichtingen houdt en welke sancties voorzien zijn als dat niet het geval is.

Antwoord: klik hier