Het Vlaams Belang stelt vast dat burgemeester Vermeiren bakzeil heeft gehaald in zijn protest tegen de vestiging van asielzoekers in het voormalig ING-gebouw in de Excelsiorlaan. De burgemeester die op de gemeenteraad van 28.09.15 zijn goede samenwerking met Fedasil nog beklemtoonde, kreeg een mes in de rug gestoken toen vermeld organisme zonder raadpleging en medeweten van het gemeentebestuur een huurcontact met ING afsloot. Het respect voor de gemeentelijke autonomie wordt hier door de federale regering en Fedasil op de meest ondemocratische wijze met de voeten getreden.

Het Vlaams Belang verwerpt zonder meer de vestiging van bijkomende 250 asielzoekers in de gemeente. Een gemeente die een internationale luchthaven huisvest en tientallen bedrijven die daarvoor diensten en goederen leveren, kan zich om veiligheidsredenen de vestiging van 250 asielzoekers wiens afkomst, voorgeschiedenis en bedoeling niet duidelijk zijn NIET veroorloven. De vestiging in een compacte kantoor- en bedrijvenzone die ’s avonds en tijdens de weekends verlaten is, bemoeilijkt bovendien elke sociale controle. De enige verbinding tussen het centrum van de gemeente en het toekomstig asielopvangcentrum is de Hector Henneaulaan, een uitermate drukke baan waarop afritten naar de Ring gesitueerd zijn. Asielzoekers die in groepjes naar het centrum van Zaventem afzakken, eventueel de baan oversteken, zullen een gevaar voor de automobilisten en zichzelf vormen.

Vlaanderen heeft een traditie van asielverlening, maar het begrip “asiel” is in de huidige situatie compleet van elke inhoud ontdaan. Wat wij nu meemaken is een ongecontroleerde volksverhuizing, wat men ons als “asielzoekers” voorschotelt, zijn meestal economische migranten, gelukszoekers, jonge mannen die aan legerdienst willen ontsnappen, hun familie achterlaten en door hun laf gedrag IS versterken. De volksverhuizing bedreigt bovendien de identiteit van de Europese volkeren en het voortbestaan van de sociale zekerheid.

Voor het Vlaams Belang dus GEEN “asielzoekers” te Zaventem. Wij vragen Europese en internationale actie om het probleem aan de basis op te lossen, het sluiten van de Europese buitengrenzen, steun terzake aan Italië en Griekenland. De opvang en vestiging van de migranten moet in hun eigen continent, in hun eigen cultuursfeer gebeuren.

Perscontact:
Ludo Monballiu, VB Zaventem: 02/721.22.54 – 0468/22.49.47 – ludo.monballiu@telenet.be
Eddy Longeval, prov. coördinator: 02/582.91.75 – 0494/17.39.19 – eddy.longeval@vlaamsbelang.org