Het Vlaams Belang wist auteur Wim Van Rooy naar Overijse te halen voor een lezing over de islam, en de aanwezigen op dat aperitiefgesprek, vorige zondag in Den Blank, hebben zich dat niet beklaagd. Van Rooy verwees naar de titel van zijn jongste boek “Waarover men niet spreekt” om een aantal zaken aan te halen die zelden of nooit aan bod komen in het publieke debat over de islam, en de plaats die deze godsdienst zou moeten krijgen in onze samenleving.

De germanist, filosoof en godsdienstwetenschapper Wim Van Rooy komt uit de mei ’68-beweging. Als voormalig marxist legde hij een heel lange weg af om te komen waar hij nu staat. Dat komt omdat zijn wereldbeeld niet meer overeenstemde met de werkelijkheid. In plaats van zijn ogen te sluiten voor de realiteit, stelde hij zijn wereldbeeld bij. Er zijn jammer genoeg veel mensen die dat niet doen, zo stelde hij.

De islam heeft een aantal zaken gemeen met de andere twee monotheïstische godsdiensten, het christendom en het jodendom. Toch zijn er ook essentiële verschillen. Als zelfverklaard atheïst ging hij uitgebreid in op de enorme invloed van het christendom op het denken van ieder van ons, ongeacht of we gelovig zijn. Zaken als barmhartigheid, naastenliefde en verdraagzaamheid worden in Europa als evident beschouwd. Er zijn ook andere invloeden die onze manier van denken onbewust mee bepalen, zoals de Verlichting, de Renaissance, de Grieks-Romeinse oudheid, enzovoort. Al deze invloeden leider ertoe dat wij onszelf continu in vraag stellen, en dat leidt dan weer tot wetenschappelijke en maatschappelijke vooruitgang.

In de islam bestaat dat niet, of veel minder, en daar getuigt het zeer lage aantal moslim-Nobelprijswinnaars van. De Koran is het rechtstreekse woord van God, en de profeet Mohammed is de perfecte mens. Wie in de moslimwereld zaken fundamenteel in vraag stelt, krijgt al snel het verwijt dat hij of zij in opstand komt tegen God, en dat is onaanvaardbaar en dus levensgevaarlijk.

Van Rooys betoog was er niet op gericht om kritiek te geven op de moslims, maar wel op de intellectuele, politieke en journalistieke elite in ons land die weigert om de problemen voor ogen te zien.

De indrukwekkende lezing van Van Rooy werd zo gesmaakt door het publiek, ook door mensen die nooit eerder naar een activiteit van het Vlaams Belang kwamen, dat de afdeling Overijse de formule met een onafhankelijke spreker verder wil uitbouwen.

Foto’s:

img_0455

img_0451