Chris Janssens: ‘Vlaming mag factuur betalen, terwijl immigrant nog steeds geen dag moet werken om recht te hebben op sociale voorzieningen.’

Voor het Vlaams Belang bevestigen de begrotingsdocumenten die de regering vandaag bezorgde dat er van een echte ommezwaai in het Vlaamse beleid geen sprake is. De facto hanteert de regering-Jambon I dezelfde strategie als haar voorganger om de cijfers op orde te krijgen: besparingen doorvoeren vooral op de eigen organisatie, onderwijs en wat andere gesubsidieerde diensten enerzijds, en het doorvoeren van een reeks v erkapte belastingverhogingen anderzijds.

Ook nu wordt de factuur dus weer doorgeschoven naar de burger via vooral de afschaffing van de Woonbonus (die in 2024 328 miljoen euro moet opbrengen), de niet-indexatie van bepaalde kinderbijslagen (108 miljoen euro in 2024), maar ook bijvoorbeeld de vermindering van de aftrekbaarheid van de dienstencheques (10 miljoen euro). Ook de verhoging van de kilometerheffing voor vrachtwagens (63 miljoen euro in 2024) zal ongetwijfeld rechtstreeks worden doorgerekend aan de consument. Het blijkt dus andermaal de hardwerkende Vlaming te zijn die de rekeningen van de Vlaamse regeringop orde moet krijgen. ‘Wie werkt, spaart en onderneemt, wordt door deze N-VA-regering niet beloond maar gestraft’, reageert Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens.  

Inzake Welzijn maakt het Vlaams Belang vooral de vaststelling dat de gebudgetteerde bedragen allerminst zullen volstaan om de wachtlijsten weg te werken. Ook de belangenbehartigers van mensen met een handicap maakten al dezelfde vaststelling. Sterker nog, wanneer de budgetverhoging voor personen met een handicap oploopt tot maximum 270 miljoen euro, terwijl het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap becijferde dat er 1,6 miljard nodig is om de wachtlijsten weg te werken en de wachtlijst jaarlijks met 3% aangroeit, weet men dat de wachtlijsten niet zullen afnemen, maar toenemen.

Van de in het vooruitzicht gestelde verlaging van de elektriciteitsfactuur is geen sprake meer. De dure eed van minister Lydia Peeters om de energiefactuur met 30 procent te doen dalen door de kosten eruit te halen die niets te maken hebben met het verbruik bleken woorden in de wind. Het gemiddelde Vlaamse gezin betaalt jaarlijks maar liefst 300 euro aan verkapte belastingen via zijn elektriciteitsfactuur en dat zal ook met deze regering zo blijven. 

Chris Janssens: ‘Wat deze regering vooral niet doet, is wat ze nochtans wel beweert te doen, namelijk de rechten en de plichten in overeenstemming brengen. Ik stel immers vast dat immigranten zonder ook maar één cent bijgedragen te hebben aan onze sociale zekerheid hier nog steeds beroep zullen kunnen doen op kinderbijslag, sociale huisvesting en andere sociale voorzieningen. Ondertussen wordt wel opnieuw bespaard op de gewone Vlaming en moeten onze eigen behoeftigen nog eens vijf jaar op de tanden bijten. De regering-Jambon laat hier een kans onbenut om én te besparen én ons land minder aantrekkelijk te maken voor uitkeringsimmigratie. Voor het Vlaams Belang is het absoluut onaanvaardbaar dat de Vlaming opnieuw in zijn portefeuille mag tasten, terwijl het gratisbeleid voor immigranten grotendeels overeind blijft.’     Wim Van Osselaer
Perswoordvoerder fractie Vlaams Belang