De Vlaams Belang afdelingen Zaventem en omstreken nemen met ontsteltenis kennis van de faling van Swissport en betonen hun solidariteit met de ontslagen arbeiders en hun familie.

Het VB stelt vast dat de Vlaamse en federale regeringen nog maar eens te laat en niet efficiënt reageren. Hun bekommernis en interesse ligt eerder bij het artificiële “racisme” debat. Er moeten dringend initiatieven genomen worden zeker nu de vluchten van Brussels Airlines langzaam herop starten.

Als de privé ondernemingen falen, is het de taak van de staat er voor te zorgen dat het vervoer voor de burgers en de bedrijven gegarandeerd wordt. De faling kadert natuurlijk in een grotere luchthavenproblematiek. De politieke partijen en het regime hebben geen toekomstvisie op de luchthaven van Zaventem. De negatieve standpunten die bv. in de geluidsproblematiek door sommigen werden ingenomen gaven blijk van een ongehoorde lichtzinnigheid. Eigen partij- en gemeentebelangen gaan voor op de toekomst van een bedrijf dat in het hinterland  werk biedt aan vijftigduizend personen.

Wij geloven in  Zaventem; de cijfers bewijzen dat de luchthaven onmiskenbaar nog een toekomst heeft. Maar men moet er mee ophouden de luchthaven o.a. in het buitenland een negatief imago te bezorgen: verdwijnen Sabena, overnames, problemen Brussels Airlines, stakingen piloten, bagagebehandelaars,  cabinepersoneel, luchtleiders, onduidelijkheid geluidsnormen, veiligheidsproblemen, falingen, enz. Probleem is ook dat de meeste beslissingen i.v.m. de luchthaven globalistisch genomen worden. Het zijn buitenlandse kapitalistische firma’s die het voor het zeggen hebben en meer macht en invloed hebben dan onze beleidsorganen.

Er moet dringend orde geschapen worden in het luchtvaart- en luchthavenbeleid. De staat moet zicht krijgen op alle aspecten ervan en de bedrijven die er in werkzaam zijn. Dit om regelend en preventief te kunnen optreden. Lufthansa heeft in Duitsland 9 miljard € ontvangen; hiervoor krijgt de staat 20% van de aandelen. Wanneer de staat hier te lande geld van de belastingbetaler in Brussels Airlines pompt, lijkt het ons evident dat deze staat ook als supervisor in het kapitaal stapt.

Wij wijzen ook op doelbewuste sabotage van Zaventem door de Franstige partijen, die blijven miljoenen pompen in Charleroi om die luchthaven uit te bouwen tnv Zaventem. Klik hier voor een beeldfragment ter zake met een tussenkomst door Vlaams-Brabants Kamerlid Katleen Bury.