Het Vlaams Belang neemt met toenemende verbazing kennis van het betere bochtenwerk van de N-VA over de Brussels Hoofdstedelijke Gemeenschap (BHG). Terwijl de N-VA zich in Kamer en Senaat uitsprak tegen BHG, verklaarde bevoegd minister Bourgeois, namens de Vlaamse Regering, vanochtend in de commissie Brussel en de Rand, ‘pro samenwerkingsakkoord over de Brusselse Hoofdstedelijke Gemeenschap’. Om de beeldvorming toch wat bij te sturen trekken anderzijds vier N-VA burgemeesters naar het Grondwettelijk Hof om datzelfde BHG net aan te vechten. Dat zij dit doen ‘ten persoonlijken titel’ geeft aan dat ze hun coalitiepartners in de desbetreffende gemeenten niet overtuigd krijgen.

Groot was dan ook onze ontsteltenis toen de N-VA fractie in het Vlaams Parlement tégen een resolutie van het Vlaams Belang stemde dat een samenwerkingsakkoord over BHG verwerpt.

Fractievoorzitter Joris Van Hauthem: “Er lijkt geen maat te staan op de schizofrenie van de N-VA. Afhankelijk of ze in de meerderheid dan wel in de oppositie zitten, spreken ze een totaal verschillende taal. Niet alleen bedriegen ze hun coalitiepartners in de Vlaamse regering, ze spelen ook dubbel spel ten aanzien van de inwoners van Vlaams-Brabant. Dat uitgekiende bedrog moet stoppen.”