Betreft : uw vraag van 23.10.2013 i.v.m. doortrekkersterrein Huizingen

1. Op welke manier verklaart men de extreem hoge kostenraming (68.000 euro) voor mogelijke herstelling van de beschadigde elektriciteitskasten?

Omdat de elektriciteitskasten zodanig beschadigd waren, was het niet mogelijk om deze op te lappen. Een grondige herstelling was noodzakelijk en er waren twee opties:
– Het herstellen in de oorspronkelijke staat: dit hield in dat de elektrokasten (4 stuks) vernieuwd werden. Hiervoor werd een raming van 25.000 euro opgesteld door de dienst gebouwen.
– Een grondige herstelling van de volledige installatie zodat het risico op vandalisme sterk gereduceerd werd. In deze optie werd de volledige elektrische verdeling opgebouwd in de container, aanwezig op het doortrekkersterrein en werden er nieuwe ondergrondse voedingen voorzien vanuit de container naar de verschillende verdeelpunten. Hiervoor werd een raming van 68.000 euro opgesteld door de dienst gebouwen.
Er werd rekening gehouden met graafwerken, nieuw elektrisch hoofdbord, nieuwe verharding ten gevolge van graafwerken, nieuwe elektrische verdeelpunten ingebouwd in betonnen blokken…
Rekening houdend met het KB van 4 december 2012 betreffende elektrische veiligheid van installaties heeft de installatieverantwoordelijke een ‘negatief’ advies gegeven bij de herstelling in oorspronkelijke staat (optie 1).

2. Heeft de politie na de vaststelling van de schade ook de woonwagenbewoners die er op dat moment stonden ondervraagd?

De politie is ter plaatse geweest en heeft een pv opgesteld met klacht tegen onbekenden. Er waren geen getuigen.

3. Is er intussen nog steeds geen spoor van de daders?

De daders zijn onbekend.

4. Het terrein was dus vrij snel na de feiten gesloten voor woonwagens, maar Eandis haalde de kasten pas in september leeg. Mogen we daaruit besluiten dat de gevaarlijke toestand een half jaar bleef bestaan, zodanig dat bv. toevallige passanten of spelende kinderen zich toch konden elektrocuteren?

Op 25.02.2013 in de namiddag heeft een vakbekwame technicus, na overleg met de installatieverantwoordelijke, beslist om de verbinding achter de kast van Eandis naar de hoofdbeveiliging weg te nemen. Hierdoor was er geen elektriciteit meer aanwezig in de opengebroken verdeelkasten.

5. Hoe verklaart de deputatie het dat deze problemen – die toch wel ernstig mogen worden genoemd – op geen enkele moment op de deputatievergadering werden besproken, terwijl wij in de verslagen wel akte kunnen nemen van allerhande pietluttigheden zoals het toekennen van medailles of het toekennen van subsidies voor telefoonkosten.

Betreffende de acties op het terrein, verwijzen we naar de nota deputatie van 18.06.2007 waarbij de deputatie beslist heeft om: ‘Johan Huybrechts aan te stellen als installatieverantwoordelijke voor de exploitatie van de elektrische installatie in alle provinciale instellingen. Naast de algemene eindverantwoordelijkheid, zal hij specifiek verantwoordelijk zijn voor:…’

In het kader van deze beslissing is het zijn plicht en recht om de eindverantwoordelijkheid te nemen. De beslissingen zijn telkens gecommuniceerd naar de directie ‘sociaal beleid’ – huidige directie ‘Mens’.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier