Vraag van Jan Laeremans

Vorige week heeft de Kamer van Volksvertegenwoordigers de GAS-wet aangepast. U weet dat er wel een aantal argumenten waren om de leeftijd te verlagen en om de tarieven op te trekken, maar tegelijk waren er ook veel bezwaren, omdat sommige GAS-boetes absurd zijn en omdat ze kunnen leiden tot willekeur. Een daad waarvoor je in de ene gemeente beboet wordt en in de andere niet, dat leidt minstens tot rechtsonzekerheid.

Wij hebben in het verleden als provincie de administratie op ons genomen voor 57 van de 65 gemeenten, wat het voordeel biedt dat er meer lijn zit in de bestraffing en dat er een goede expertise is opgebouwd. Uit goede bron heb ik vernomen dat de nieuwe GAS-wet zou bepalen dat alles voortaan door de gemeenten moet worden afgehandeld.

1) Graag zou ik dan ook aan de deputatie en/of de gouverneur willen vragen of dat klopt en of de provincie dat niet meer mag doen?
2) Zo ja, heeft de provincie daar al voorbereidende maatregelen voor genomen?
3) Heeft de nieuwe Gas-wet nog andere gevolgen voor de werking van onze juridische dienst?

Antwoord:
Dat klopt niet, de provincie mag en zal dat blijven doen.
Daarnaast mogen ook intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de GAS-boetes gaan behandelen.
Er moeten wel wat aanpassingen gebeuren, o.a. aan het digitaal systeem.
Sommige termijnen voor de sanctionering zullen korter worden.