Vorige week legde het personeel van het bpost verdeelcentrum Zaventem het werk neer. Dit terecht uit protest tegen de te hoge werkdruk, de lange werktijden, het personeelsprobleem en de stroeve relatie met de bpost directie.

De werking van bpost in onze gemeente en in gans Vlaams-Brabant is sinds jaren problematisch. Sinds jaren is er een personeelstekort en bpost heeft zich nooit inventief getoond om dit op te lossen. Nu komt bij de besprekingen naar aanleiding van de staking, het voorstel naar voor om officieel Franstalige postbodes aan te werven. Wij zeggen “officieel”want in feite is dit een “officialisering” van een reeds bestaande situatie. Er zijn reeds postbodes in dienst die het Frans als moeder- en voertaal hebben. Dit is problematisch in een gemeente met een sterke verfransingsgraad. De “tweetalige” postbodes aarzelen niet om in de verfranste wijken het Frans als communicatietaal met de bewoners te hanteren. Dit tot groot genoegen van onze Franstaligen. Dit is een verderzetting van de verfransing en sterkt de idee en het imago dat Zaventem een “tweetalige” gemeente is.

Een overheidsbedrijf dat in een Gewest werknemers van een ander taalregime aanwerft is een nieuw gegeven. Zeker als die werknemers rechtstreeks contact met het publiek hebben. Wij verwerpen die regeling en vragen dat dringend overleg met de VDAB zou gepleegd worden. Bpost dient alles in het werk te stellen om het beroep terug aantrekkelijk te maken.

Zie ook ons eerder bericht dat verscheen op de FB-pagina van Vlaams Belang Zaventem, klik hier.