Vlaams Parlementslid Suzy Wouters, nieuwe fractievoorzitter: “Wij danken Joris die meer dan 10 jaar de toon gezet heeft in OCMW en gemeenteraad. Brigitte Merckx-Gielen zal hem opvolgen.”

Tijdens het debat vorige maand over de meerjarenbegroting bracht ons raadslid Joris De Vriendt negen eigen Vlaams Belang ideeën naar voor als alternatief voor het kleurloze werkstuk van de meerderheid. Wij wisten toen al maanden dat dit de laatste raadszitting van Joris zou worden. Door drukke professionele uitdagingen in het buitenland was zijn engagement moeilijk geworden. Joris zetelt in de gemeenteraad sinds 1 maart 2010, bijna 10 jaar dus, daarvoor was hij als opvolger ook reeds in de OCMW raad en in vele adviesraden actief geweest voor onze fractie. Joris heeft dan ook meer dan 15 jaar ervaring in de lokale politiek en was het langst zetelend oppositielid. In de raad zal hij gemist worden, dat geven collega’s uit meerderheid en oppositie maar ook ambtenaren graag toe. Zijn pittige tussenkomsten kleurden het debat. Hij zal echter actief blijven in het lokaal bestuur van onze partij en onze fractie blijven ondersteunen.
Joris De Vriendt: ”Ik heb steeds geprobeerd kritisch te zijn voor het beleid wanneer ik dat nodig vond, dit om de belangen van alle inwoners te verdedigen. Ik nam inderdaad vaak geen blad voor de mond. Maar ik heb dit oppositiewerk nooit persoonlijk gespeeld.”

Als opvolger neemt Brigitte Gielen zijn plaats in. Brigitte: ”Onze partij heeft goede alternatieven voor het grijze non-beleid van deze meerderheid. Ik heb het laatste jaar de werking in de raden goed gevolgd. Ik ben reeds actief in de raad van bestuur van AGB-Patrimonium en ik ben klaar voor deze nieuwe uitdaging!”
Door deze verschuiving wordt Suzy Wouters de nieuwe fractievoorzitster en komt zij nu tegenover de burgemeester te zitten! Het is een goede zaak dat nieuwe mensen ervaring kunnen opdoen. Onze fractie heeft nu andere woordvoerders met een andere stijl maar blijft even sterk!

Afdeling Vlaams Belang Scherpenheuvel-Zichem.
29 januari 2020.

Lees ook verder hier.