Het Vlaams Belang is niet gediend met het laatste voorstel van Maingain om het Brusselse Gewest uit te breiden en ziet er een cynische strategie in die anticipeert op het einde van België. “Nadat men eerst Vlaanderen financieel heeft leeggezogen, wil men nu nog zoveel mogelijk Vlaamse grond uit de Belgische brand slepen. Als Maingain toch zo dol is op Vlaamse grond, is het misschien een beter idee dat Brussel meer integreert in het Vlaamse Gewest?”

Oud-partijvoorzitter Olivier Maingain (DéFI) verraste vriend en vijand vandaag door op de proppen te komen met een aankondiging dat hij in het Brussels Parlement een resolutie wil laten stemmen over de uitbreiding van het hoofdstedelijk gewest. Naar eigen zeggen wil hij dat vooral om sociaal-economische redenen. Maar zijn voorzet om de Vlaamse Rand bij Brussel te doen aansluiten, stuit bij het Vlaams Belang op “onbegrip en veel wantrouwen”. De partij ziet in het pleidooi van de voormalige FDF-frontman vooral een “strategie met het oog op een corridor tussen Brussel en Wallonië die moet dienen bij het uiteenvallen van België. Politieke en gevaarlijke spelletjes.”

De Brabandere (Vlaams Belang): Voorstel Maingain doorzichtige poging om Vlaamse gemeenten in te pikken voor de gedroomde corridor”

“Onderschat Maingain niet”, waarschuwt Brussels Vlaams Belang-fractieleider Dominiek Lootens-Stael“Maingain heeft het over sociaal-economische banden tussen de hoofdstad en de Vlaamse Rand en spreekt over ‘nadenken over een alternatieve vorm van uitbreiding’. Natuurlijk zijn er banden: Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen en de rest van het land. Vele Vlaamse ondernemingen en organisaties hebben hun hoofdzetel in Brussel en veel Vlamingen werken in Brussel.” Lootens-Stael doet dan ook een oproep aan zijn Vlaamse collega’s, maar ook naar de Franstaligen in het Brussels Parlement: ”Ik roep de Vlaamse partijen op om door de holle retoriek te kijken, naar de cynische strategie van Maingain. De Franstalige partijen moeten – in samenwerking met de Vlamingen – van Brussel een echt tweetalige hoofdstad maken, in plaats van Stratego te spelen om Vlaanderen uit te kleden.

“Wanneer Franstalige ijzervreters spreken over uitbreiding van de Brusselse banden met de Vlaamse rand’, dan denken zij aan het het feit dat het Brussels Gewest een eiland is binnen het Vlaams Gewest”, analyseert ook senator Bob De Brabandere, Brussels voorzitter van het Vlaams Belang. De Belgische constructie loopt immers op zijn einde terwijl er nog geen verbinding is tussen het Brussels Gewest en Wallonië. Dat willen bepaalde Franstaligen oplossen. Ze willen een corridor om hun Brussels-Waalse staat te kunnen vormen en zo veel mogelijk Vlaamse gemeenten mee te nemen. Dat is de bedoeling van de ongrondwettelijke Féderation Wallonie-Bruxelles’ en was het opzet van de ‘Metropolitane Gemeenschap’ en is opnieuw het opzet van dit nieuw initiatief van Maingain. Trap er niet in.”

De partij benadrukt dat Brussel de tweetalige hoofdstad van Vlaanderen moet blijven. Ook wanneer België zichzelf zal opdelen.

Lees ook dit relevant artikel.