Het Vlaams Belang is weinig onder de indruk van de eerder nietszeggende beleidsverklaring die Brussels minister-voorzitter Rudi Vervoort en zijn kibbelende ploeg vandaag voorstelde.

Op geen enkel moment weet de hoofdstedelijke regering een antwoord te bieden op de echte uitdagingen die zich stellen in de hoofdstad. Eén van de uitdagingen waar Brussel voor staat, is de ongebreidelde bevolkingsexplosie die op ons afkomt, met alle gevolgen van dien.

In een projectie van vorig jaar ging het Planbureau uit van een groei van 27 procent tegen 2060 voor het Brussels Gewest. Daardoor zou de Brusselse bevolking in totaal anderhalf miljoen zielen gaan tellen. Reken daarbij ook nog eens de opeenvolgende tsunami’s van illegalen en zogenaamde vluchtelingen die het Europese continent overspoelen, en die door het veel te lakse Belgische beleid ter zake massaal hun weg vinden naar Brussel, en we kunnen inderdaad wel spreken van een ongecontroleerde bevolkingsexplosie.

Vandaag anno 2016 staan er reeds meer gezinnen op de wachtlijst voor een sociale woning, dan dat er überhaupt sociale woningen in het gewest zijn. Dat is de schrijnende realiteit in de zogenaamde hoofdstad van Europa! Maar Vervoort en co hebben geen enkel duidelijk plan om op vlak van huisvesting de bevolkingsgroei op te vangen. Net zomin als hij dat heeft op het vlak van bvb kinderopvang, medische hulp, fiscaliteit, werkgelegenheid of mobiliteit. Mag het dan verbazen dat uit de halfjaarlijkse barometer van Beci blijkt dat van de bevraagde ondernemers liefst 90% van de respondenten aangaf ontevreden tot zeer ontevreden te zijn over zowel de Brusselse als de federale regering? Met zo een buis hebben deze beide regeringen zelfs geen recht op een tweede zit!

Het is dan ook weinig verwonderlijk dat nog maar halfweg de legislatuur de samenhang in de hoofdstedelijke regering reeds volledig zoek is. Vandaag nog maar verweet de Brusselse CD&V – nochtans partner in de hoofdstedelijke regering – minister-voorzitter Vervoort een totaal gebrek aan leiderschap en ambitie.
Wanneer zelfs de regeringspartijen zélf geen vertrouwen meer hebben in de Brusselse minister-voorzitter kan Vervoort toch moeilijk van de oppositie verwachten dan zij hem wél dat vertrouwen zullen schenken?

Dominiek Lootens
Fractievoorzitter in het Brussels Parlement