Het Vlaams Belang heeft kennis genomen van de plannen van de Vlaamse regering met betrekking tot de Brusselse Ring, waarbij het doorgaand verkeer in de drukste zones zou gescheiden worden van het lokaal verkeer.Dat een oplossing noodzakelijk was, staat buiten kijf. De Vlaamse regering heeft echter veel te lang getalmd om een princiepsbeslissing te nemen.

Dat er binnen zeven maanden verkiezingen voor de deur staan, is wellicht niet vreemd aan het feit dat vandaag die beslissing genomen wordt.De beslissing roept echter nog veel vragen op en legt tegelijkertijd een aantal tegenstellingen bloot in het beleid van de Vlaamse regering.De optimalisering is op zich een goede zaak.

Maar het positieve effect op de verkeersafwikkeling dreigt meteen teniet te worden gedaan met de komst van grootschalige projecten als U-place, Neo, Just under the Sky en de verdere ontwikkeling van de Heizelsite. De Vlaamse regering voert dus een wel bijzonder tegenstrijdig beleid: enerzijds het gigantische fileprobleem trachten op te lossen en anderzijds beslissingen nemen (U-place) die nog meer verkeer aantrekken. Zo komt men er niet.

Daarnaast blijft de vraag bestaan wat er met het viaduct over Vilvoorde moet gebeuren. Het viaduct blijft hoe dan ook een flessenhals. Voor dat probleem biedt de Vlaamse regering geen oplossing.Tevens vindt het Vlaams Belang het zeer jammer dat het sluiten van de Brusselse Ring in het zuiden op termijn zelfs niet meegenomen is in de beslissing. Die sluiting is voor het Vlaams Belang ook een deel van de oplossing.Tot slot zijn er ook nog heel wat vragen over de financiering van het geheel.

Conclusie: het Vlaams Belang kan zich vinden in de uitgangspunten van de beslissing van de Vlaamse regering; in het lenigen van de ergste noden voor het fileleed op het Brusselse Ring, maar hekelt het tegenstrijdige beleid in andere dossiers dat het fileleed alleen maar vergroot. Het lijkt er sterk op dat de Vlaamse regering koste wat het kost voor de verkiezingen met iets naar buiten moest komen. Gezien de vele vragen die nog rijzen lijkt dit dan ook op een verkiezingsstunt.

Joris Van Hauthem
Fractievoorzitter in het Vlaams Parlement