Vlaams Belang gemeenteraadslid Andy Bonnyns uit Diest nam het beleid van de meerderheid zeer zwaar – en terecht- op de korrel tijdens de budgetbesprekingen.

Hieronder kan u zijn integrale tussenkomst lezen.

Beste voorzitter,
Beste collega’s,

Het jaar 2016 was of moest het absolute hoogtepunt zijn voor het stadsbestuur in deze legislatuur. Het hoogtepunt omdat eindelijk de opening van de Demer officieel gevierd werd in onze stad. Of het jaar 2016 ook een absoluut hoogtepunt was voor onze inwoners, daar durven we aan te twijfelen. Want ondanks het feit dat deze legislatuur stilaan naar zijn einde loopt, zijn er toch nog heel wat ergernissen en aandachtspunten in onze stad.

Zo werd vorige gemeenteraad, bij het kennisnemen van het criminaliteitsrapport, nog maar eens duidelijk dat de criminaliteitscijfers in onze stad te hoog blijven. Of er snel beterschap komt valt af te wachten want dagelijks verschijnen er in de media nieuwe berichten over inbraken en diefstallen. Extra maatregelen dringen zich op maar of die er komen valt af te wachten.

Ook werd vorige gemeenteraad nog maar eens duidelijk dat het stadsbestuur helemaal geen visie heeft over de toekomst van onze sportinfrastructuur. Ik wil graag herhalen dat een extra sporthal die voldoende uitgerust is met sport en turnmateriaal geen overbodige luxe is. Ook moet het stadsbestuur haar verantwoordelijkheid opnemen in de noden van de sporthal van KTA1.

Het Vlaams Belang is ook teleurgesteld dat er geen overleg is geweest tussen de meerderheid en oppositie over de toekomst van het stedelijk zwembad “De Warande”. De meerderheid heeft gewoon beslist om het zwembad in de toekomst te gaan renoveren. Het Vlaams Belang vreest dat we met deze keuze een enorme kans missen naar de toekomst toe. Spijtig dat het stadsbestuur in dit dossier heel wat minder enthousiasme toont. Ook in het dossier rond de verwerving van de gronden aan de Oosterlindeveld merken we helaas niet veel vooruitgang.

Wat betreft de communicatie naar onze burgers toe, zijn er ook heel wat ergernissen. Want onlangs is gebleken dat de communicatie niet altijd verloopt zoals het moet. Het Vlaams Belang blijft het pijnlijk vinden, de manier waarop er werd gecommuniceerd in verband met het verwijderen van heel wat graven op het kerkhof. Wij blijven dan ook van mening dat het anders en beter had gekund.

Dit jaar was er ook veel commotie rond het onderhoud van de kerkhoven zelf. We weten allemaal dat de mensen van onze stadsdiensten hun uiterste best hebben gedaan. Maar het was vaak dweilen met de kraan open. We hopen dat het stadsbestuur voldoende maatregelen zal nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Ook de strijd tegen het sluikstorten mag niet worden opgegeven. Onze partij wordt dikwijls over deze problematiek aangesproken en ook op het internet zien we nog vaak foto’s gepost worden van sluikstorten die gewoonweg schandalig zijn. Dit kunnen we en mogen we niet tolereren.

Na lang aandringen van de oppositie werd de openbare parking aan de Verversgracht eindelijk gefatsoeneerd. Het Vlaams Belang dringt nogmaals aan om dat dit ook zo snel mogelijk te doen met de openbare parking aan de Boudewijnvest. Dat deze parking gratis is voor de bezoekers mag geen uitvlucht zijn om deze niet te fatsoeneren of om dit op de lange baan te schuiven.

Tot slot willen we nog eens extra aandacht vragen voor de voetpaden in onze binnenstad. Tijdens de afgelopen zomer was er op de sociale media nog commotie over de slechte staat hiervan. De Hasseltsestraat is en blijft een belangrijk aandachtspunt want voor ouderen en rolstoelgebruikers zijn de voetpaden, zeker bij regenweer, uiterst gevaarlijk!!!

We weten uiteraard dat de financiële ruimte zeer beperkt is. Daarom is het meer dan ooit belangrijk dat het stadsbestuur de volgende jaren de juiste keuzes maakt in haar beleid. We mogen trouwens ook niet vergeten dat de kostprijs van de brandweerhervorming als een donkere donderwolk boven ons hangt. En dan is er ook nog de stijging van pensioenlasten waarmee rekening moet gehouden worden. En helaas stellen we ook vast dat het onderhoud van de Citadel ons bijzonder veel geld kost, iets waarvoor het Vlaams Belang al vanaf het begin voor gewaarschuwd heeft.

Zoals eerder gezegd loopt het legislatuur stilaan naar zijn einde en stellen vast dat het stadsbestuur haar ambities niet echt heeft kunnen waarmaken. Ook dit jaar zal ik namens het Vlaams Belang het budget en de aanpassingen van het meerjarenplan dan ook niet goedkeuren.