Gisteren stonden de budgetbesprekingen op de agenda van de provincieraad van Vlaams-Brabant. Fractieleider Jan Laeremans bood inhoudelijk fel weerwerk en leverde scherpe doch zeer terechte kritiek.

U kan zijn integrale tussenkomst hieronder volledig nalezen.

Collega’s,

Twee dagen geleden las ik in De Zondag dat de provincie een nieuwe campagne lanceert “Word tuinverkenner”. Daarin is gedeputeerde Roefs op zoek naar 75 geëngageerde tuingenieters, avonturiers, leerkrachten of leken die van hun tuin een groen paradijs willen maken, want hun tuin is een wapen in de strijd tegen de “klimaatopwarming”. Vergis u niet, dit is ernstig bedoeld!

Vroeger zouden we bij een begrotingsbespreking tenminste geweten hebben hoeveel dit project aan de belastingbetaler gaat kosten, met het Bijna Blanco Cheque-systeem weten we daar totaal niets van. En dan kan het toevallig aan het licht komen als het ergens in de gazet staat of de provincie er een persmededeling over doet.
Enfin, ik stelde bij de bespreking in de commissie met genoegen vast dat zelfs gedeputeerde Swinnen de verdediging van BBC niet op zich wilde nemen.
Wij blijven daar dus principieel tegenstander van, zoals ik van bij de invoering heb gesteld. Bijgevolg kunnen we enkel wat opmerkingen maken bij de grote lijnen.

Laat ons dan eerst even stilstaan bij het onderdeel Ruimte.
We sluiten ons graag aan bij het verzet tegen de verlenging van de startbaan van Zaventem, maar waarom trekt men de lijn niet door naar een afwijzen van het Eurostadion in Grimbergen? Het Ghelamco-project is op zich een mooi concept – dat kon ik gisterenavond nog vaststellen op de informatievergadering in het CC Strombeek. Maar het staat op de verkeerde plaats en zou moeten verhuizen naar Schaarbeek-Vorming, om de volkstoeloop bijna volledig met de trein te kunnen opvangen.
Wie elke dag de Ring moet nemen, weet dat de files de laatste maanden nog een stuk verergerd zijn en dat het bijgevolg waanzin is om daar nog een flinke schep bovenop te doen, zelfs al bedenkt Ghelamco de meest ingenieuze oplossing om de 10.000 auto’s vlot naar hun parking te loodsen. De afvoer van de gigantische hoeveelheid grond via een ononderbroken rij vrachtwagens zal alvast gebeuren buiten de spitsuren, zo hebben ze beloofd, “ als er geen file meer staat”. Op zondagmorgen dan?
Vraag misschien eens aan de chauffeurs van de mindermobielencentrale of zij dat extra projectje zien zitten!
Maar jullie laten daar betijen – of erger nog, werken er actief aan mee, want CD&V, Open VLD en Groen hebben in de Grimbergse gemeenteraad ingestemd met het opheffen van de buurtweg die het bouwdossier kon vertragen en misschien zelfs verhinderen.
Dat laat me vermoeden dat de deputatie – als zij een vergunning zal moeten uitreiken – het hele project geen strobreed in de weg zal leggen.
Maar qua perceptie is er niets aan de hand, want de deputatie geeft toch steun aan de optimalisatie van de ring en zorgt voor fietssnelwegen…

Die welwillende houding tegenover de verdere verstedelijking sluit natuurlijk naadloos aan bij de plannen van het Territoriaal ontwikkelingsprogramma Noordrand, om – vertrekkend van het Heizelplateau – tienduizenden nieuwe appartementen te gaan bouwen in de Vlaamse Rand. Ik heb dat aangeklaagd in onze motie van april, maar de meerderheid heeft die toen van tafel geveegd. Dat die plannen intussen nochtans blijven voortwoekeren, blijkt duidelijk uit de standpunten van de Vlaamse Bouwmeester, die zoveel mogelijk Vlamingen naar de stad wil laten verhuizen, want hij heeft dat zelf ook gedaan en dus moet iedereen dat een goed idee vinden.
Op termijn moeten volgens hem sommige dorpen verdwijnen en er dient een hoger kadastraal inkomen opgelegd worden aan wie op de buiten woont, want de overheid heeft zogezegd meer kosten aan hun nutsvoorzieningen. Nog maar eens een aanslag op de Vlaamse inkomens dus. De gemeentebesturen zullen allicht niet protesteren, want hun inkomsten stijgen mee.
Naar de stad verhuizen is bovendien niet zo’n evidente optie, want een erg kostelijke aangelegenheid: kijk maar naar de nieuwe appartementen in Vilvoorde rond de Vaartbrug: 450.000 tot 500.000 € is geen uitzondering, maar wie kan dat betalen?
Veel extra hoogbouw zal zorgen voor verstedelijking van de rand, meer spanningen tussen de inwoners, meer geld in de zakken van bouwpromotoren… Daar geldt de betonstop duidelijk niet!

De Vlaamse Bouwmeester, collega’s, is een utopist van het zuiverste water. Zo stelt hij zelfs dat we de files gaan oplossen met zijn deportatiesysteem, want dan moeten de mensen zich niet meer voor hun werk verplaatsen van het dorp naar de stad.
Het Vlaams Belang heeft hier in deze raad altijd al gepleit voor werk in eigen streek, zodat de jobs niet allemaal moeten geconcentreerd worden rond Brussel. Dat betekent natuurlijk dat ook de kleinere steden en het platteland leefbaar moeten blijven en hun tewerkstellingszones moeten kunnen krijgen.
De bouwmeester stelt zich bovendien nooit de vraag waarom er zoveel mensen de steden verlaten. Dat heeft immers weinig met architectuur maar alles met leefbaarheid te maken. Veel te veel mensen op een kluitje, veel te veel criminaliteit, veel te veel vervreemding. Groen verzet zich ongetwijfeld tegen kippen in legbatterijen, maar de mensen mag je wel allemaal opeenstapelen.
In DM van 5/12 stelde kinderpsychiater Emmanuël Nelis van het Brugse AZ Sint-Lucas dat wonen in groot stedelijk gebied de gevoeligheid voor psychiatrische aandoeningen kan verhogen: “Een familie kan genetisch kwetsbaar zijn voor psychoses en schizofrenie. Uit onderzoek blijkt dat de kans groter is dat die ziekte zich manifesteert bij gezinnen in de stad. En hoe groter de stad, hoe groter het risico”.

Een belangrijke factor als ongebreidelde immigratie als motor voor ruimtebeslag wordt compleet doodgezwegen, maar als je een massa nieuwkomers per jaar binnenlaat, dan zijn de gevolgen loodzwaar, zowel voor onze sociale zekerheid, onze veiligheid, ons onderwijs (denk maar aan dePisaresultaten voor kinderen met een andere thuistaal) als voor onze huisvesting. In 2015 werd 1 op de 4 (25 %) van de sociale woningen in Vlaanderen toegewezen aan vreemdelingen, terwijl er vele tienduizenden Vlamingen al jaren op de wachtlijsten staan. Zouden we daarom eindelijk niet eens beginnen denken aan een echte immigratiestop? Of wil men liever de Vlaming, die geboren en getogen is op het platteland, in een volgende generatie deporteren, weg van zijn natuurlijk habitat ? Het is de mens treffen in de ziel !

Dan komen we bij de volgende groene hype: de klimaatopwarming. Dit jaar werd er een nieuw Klimaatpact getekend, dat ongetwijfeld goede bedoelingen heeft, maar hoogstwaarschijnlijk vooral gigantisch veel geld gaat kosten aan de staat en de burgers, zonder aantoonbare resultaten. Grootmachten zoals China en binnenkort de VS zetten in op kolencentrales, fossiele brandstoffen en nucleaire technologie, wij gaan hier onszelf compleet wegconcurreren door totaal eenzijdig ons geld aan te dure alternatieve energie te spenderen.
Als we binnen 14 jaar van de Groenen en de CD&V niet meer op benzine en op diesel mogen rijden, waarom wordt er dan geen nieuwe kerncentrale gebouwd om die toegenomen behoefte aan elektriciteit op een betaalbare, betrouwbare en CO2-arme manier te kunnen opvangen? Waarom mogen wij ons als Vlamingen hierover niet uitspreken in een referendum, zoals de Zwitsers dat vorige maand konden doen?
De fundamentele vragen worden niet gesteld, men houdt zich hier bezig met prullen zoals het wereldfeest in Leuven of tuinkabouters – pardon, -verkenners…

En intussen laten Groen – en ook de open VLD, want die leveren hier de gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning een alsmaar groeiende kankerplek in onze provincie voortwoekeren.
Ik heb het dan over de Verbrande Brug, de afvalbak van Grimbergen en Vilvoorde, waar op 1/12 nog een zware brand woedde in het recyclagebedrijf Stallaert-Recycling. Daar mag iedereen vanalles komen storten, zonder de minste kwaliteitscontrole. Afbraakmateriaal van woningen in Brussel bv kan men er veel goedkoper kwijt dan op onze containerparken. Gesorteerd wordt er nauwelijks, ook asbestafval wordt mee op een hoop gegooid. Grote vrachtwagens worden er volgeladen, waarbij het stof alle richtingen uitvliegt, voor de show getemperd door een medewerker met een tuinslang.
Keer op keer krijgen nieuwe afvalbedrijven een vergunning, ondanks het buurtprotest, zoals eind september nog de firma Boss Containers uit Evere, die een opslag- en sorteerbedrijf mag inrichten aan de Westvaartdijk voor bouw- en sloopafval. Aan de overkant van het kanaal, in de ambachtelijke zone voor wonen en werken van de Gerselarendries kreeg een andere afvalverwerker, “Etablissement Malice nv”, eveneens uit Evere een langdurige exploitatie om dagelijks met vrachtwagens grote hoeveelheden bouwafval komen afleveren, tot december … 2034.
Wie de Westvaartdijk afrijdt, mag meteen naar de carwash en voor fietsers is het er levensgevaarlijk.
Onlangs nog werd vastgesteld dat deze situatie leidt tot hoge concentraties afvalstoffen in de lucht. In woonzones werden waarden gemeten die hoger liggen dan in grote industriegebieden, zoals die van Tessenderlo, Zelzate en de Antwerpse haven.
Als je daartegen protesteert, steekt het schepencollege en dus ook Groen de paraplu op: het is de fout van NV Zeekanaal, het zijn Klasse 1-vergunningen, de Vlaamse regering moet de controles maar opvoeren, enz.

Wij zien graag dat de provincie plannen maakt voor stationsomgevingen, kleinstedelijke gebieden en andere economische knooppunten, maar de afvalbak van onze provincie is een vuile, blinde vlek, die dringend onderzocht, geordend en opgekuist moet worden. Als we daar zelf niets over zouden mogen beslissen, dan wordt het wel de hoogste tijd om er zich tenminste om te bekommeren, een inventaris op te maken en een signaal uit te sturen naar de Vlaamse regering.

Maar het is natuurlijk net iets gemakkelijker om op de foto te staan met de zoveelste gemeente die een intentie heeft om iets van het Contador-gehalte te doen aan het klimaat.
Dan komen we nog even bij Vrije tijd
Wij vinden het uiteraard positief als we goede bezoekerscijfers halen in onze recreatiedomeinen, maar dat is in de eerste plaats het gevolg van het weer.

Ik heb al eerder aangeklaagd dat in de beleidsindicatoren enkel een kwantitatief criterium te vinden is: “De bezoekersaantallen blijven stabiel”. Als dat cijfer niet gehaald wordt, is het natuurlijk o zo gemakkelijk om het op de weerman te schuiven.
Nochtans legt de VVP in haar boek dat hier op 3/12 werd aangeboden het accent op de “publieksgerichte werking”.
Wij stellen dat er kwaliteitscriteria nodig zijn: veiligheid, netheid, vlotte toegang, tevredenheid van personeel en bezoekers …
Als er dan klachten komen zoals over de wachttijden in het domein van Kessel-Lo, dan verwachten we niet dat de deputatie dat afdoet met “het is amper 1 %”, maar wel dat zij élke klacht ernstig neemt. Het volstaat absoluut niet om die alleen juridisch te bekijken, u moet zich in de plaats stellen van bezoekers en personeel en zich afvragen of u daar genoegen mee zou nemen. De reactie van de deputatie en van de gouverneur op klachten doet ons denken aan een alarmcentrale van de brandweer die niet zou reageren wanneer één iemand een brand meldt, omdat de andere 5000 inwoners van dat dorp geen melding hebben gedaan.

Wat het Vlaams Karakter betreft, vinden we amper provinciale activiteiten terug, maar dat is al een oud zeer.
Zelf kaartten we de problemen van de inwoners in Halle-Vilvoorde aan, die de dupe zijn van de gerechtelijke hervorming: Vlaamse slachtoffers van de inbraken of van de aanslag in Zaventem moeten het meemaken dat hun proces in het Frans verloopt. Kort samengevat: “Spreekt uw inbreker Frans, dan heeft hij sjans! “
We pleitten samen met de Procureur Thierry Freyne voor de invoering van een eigen rechtbank voor de Vlaamse Rand, los van Brussel.
Maar zeer hooghartig wees de meerderheid deze bekommernis naar de prullenmand: alles gaat goed met het gerecht in Brussel, want we hebben daar wat meer middelen gekregen…

Dit jaar ergerden we ons aan het project “Thuis in taal”, dat ouders de kans wil bieden om in hun eigen taal voor te lezen aan hun kinderen.
We zagen nochtans vorige week dat de thuistaal juist een belemmering is om mee te kunnen op school. In De Morgen van afgelopen zaterdag legt Kaat Opdenacker de vinger op de wonde: “Waarom trouwen zo weinig Turkse Gentenaren met Koen, Johan, Elke of Charlotte? Dan zou de taalachterstand snel weggewerkt zijn!” Kortom, de verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats bij de allochtonen.

Op vlak van Onderwijs zijn wij tevreden dat de nieuwbouw van De Sterretjes binnenkort opengaat. Het bijzonder onderwijs verdient meer dan ooit onze steun, omdat er grote nood is aan gespecialiseerde opvang voor dergelijke kinderen. Het waanzinnige M-decreet, dat de kenners meer dan terecht “miserie-decreet” noemen, leidt ertoe dat scholen in het gewone onderwijs met de handen in het haar zitten. Leerkrachten daar zijn absoluut niet opgeleid om met zulke kinderen om te gaan, ze hebben er de tijd en de infrastructuur niet voor, met als gevolg dat iedereen erdoor gefrustreerd geraakt. In De Standaard liegt de titel van 10/12 er niet om: Leerkrachten krijgen een burn-out door het M-decreet. Ik kan ervan meespreken, want mijn eigen echtgenote – die al 32 jaar in de kleuterklas staat zonder noemenswaardige gezondheidsproblemen – is eraan onderdoor gegaan. Met dank aan minister Crevits en aan ideologische doordrammers zoals de Groen-politica Elisabeth Meuleman, die blijven stellen dat leerlingen met een beperking of leerstoornis recht hebben op inclusief onderwijs waardoor ze zich kunnen inschrijven in een gewone school, met alle gevolgen van dien. Het zou alleen een kwestie zijn van voldoende ondersteuning. Wat een dure ideologische mismeestering!

Om af te ronden komen we nog even bij de rubriek Mens

We vinden het positief dat er eindelijk werk gemaakt wordt van een schietstand op het PIVO. Dat sluitstuk in de politie-opleiding ontbrak echt nog wel op deze campus.

Wat ontwikkelingshulp betreft, kunnen we er nog wel inkomen dat er ingezet wordt op onderzoek naar de ontwikkeling van duurzame voedselketens – al hoort dat eerder thuis bij landbouw.
De opleiding van medisch-technisch personeel in Oost-Congo is dan absoluut weer een brug te ver voor ons: dat is een taak voor de Vlaamse overheid, niet voor een provincie.

We blijven ons verder ook verzetten tegen het subsidiëren van moskeeën, zeker door de provincie. Nergens is er sprake van wederkerigheid in islamitische landen, er is ook nauwelijks onderzoek naar wat er in die moskeeën gepreekt wordt. Nochtans bewijst undercover-onderzoek in het buitenland dat zoiets meer dan wenselijk is. Het kan toch niet zijn dat de Provincie de verspreiding van de Koran en andere islamitische boeken, waarvan men de inhoud zelfs niet kent, zomaar blindelings blijft financieren met het geld van de Vlaamse belastingbetaler !
Verontrustend is dan ook dat er nog een hele pak nieuwe erkenningen op stapel staan en dat het ons nog véél meer zal gaan kosten.

Wat IMD – instelling voor Morele Dienstverlening – betreft, daar hebben we een parlementaire vraag laten over stellen, want in West-Vlaanderen blijven die begrotingen niet jarenlang liggen bij de minister zoals bij ons. We zijn benieuwd naar de uitleg hierover.

Collega’s, u begrijpt dat wij onze goedkeuring niet gaan hechten aan dit voorstel.
Financieel lijkt het misschien wel in orde, maar het is wel vrij gemakkelijk: ik wou dat ik in mijn eigen huishouden ook 25% over had van het jaar 2016.
En verder hebben we genoeg redenen opgegeven om een serieuze bijsturing te vragen. Misschien wil u daar toch eens ernstig over nadenken…

Jan Laeremans