Op de provincieraad jl. stond een motie geagendeerd van Vlaams Belang om de stad Ronse te steunen in haar vraag om de faciliteiten na 56 jaar af te schaffen.

De meerderheid wilde de motie wel laten bespreken, maar stemde toch tegen.

CD&V-raadslid Anne Sobrie, tevens schepen in de faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode, zei namens de meerderheid dat het verkeerd was om Ronse te volgen, aangezien de faciliteitenregeling een compromis was uit 1962 en dat die niet zomaar in één gemeente konden worden afgeschaft. De zes faciliteiten hadden niet meteen financiële problemen volgens haar.
Zij kreeg voor deze uitspraken felicitaties van het UF (burgemeester Petit uit Wezembeek-Oppem) , volgens wie de faciliteiten zorgden voor communautaire vrede (jawel, hij meende het!)

N-VA en Vlaams Belang vonden het jammer dat de meerderheidspartijen de motie van Ronse ook niet symbolisch wilden volgen, ook al weten ze drommels goed hoe nefast de faciliteiten voor Vlaanderen zijn. Beide partijen vonden dat het toch wel tijd werd om ze af te schaffen.
Resultaat van de stemming: 40 tegen, 21 voor, 1 onthouding van Sarah Sneyers (Groen)

Hieronder kun je mijn motie en mijn tussenkomst lezen

Jan Laeremans, fractievoorzitter

 

Motie ter ondersteuning van de wens van de gemeenteraad van Ronse om de taalfaciliteiten af te schaffen

Toelichting

Op 19 december 2017 vroeg een grote meerderheid (CD&V, Groen, N-VA, Open VLD, Vlaams Belang) van de gemeenteraad in Ronse om de faciliteiten af te schaffen. https://www.ronse.be/sites/ronse/files/2018-01/Motie%20afschaffing%20taalfaciliteiten%20in%20Ronse.pdf

 

Volgens burgemeester Luc Dupont van CD&V zijn de faciliteiten negatief voor de stad. “Ze brengen extra kosten met zich mee en we worden ermee gediscrimineerd, want we kunnen niet fusioneren”.

Sinds 1962 heeft Ronse net zoals De Zes bij ons taalfaciliteiten, die de bedoeling hadden om mensen te laten integreren. Het was nooit het opzet om die faciliteiten eeuwig te laten bestaan. Ze brengen extra kosten mee voor een gemeente, want het stadspersoneel moet tweetalig zijn en de stad loopt 500 € per inwoner mis als twee gemeenten vrijwillig fusioneren. In totaal bedraagt de gemiste kans zomaar eventjes 13 miljoen €.

Nog een nevenverschijnsel van de faciliteiten is dat leerlingen daar in het Frans naar de lagere school kunnen gaan, waar ze onvoldoende Nederlands leren, met als gevolg dat ze dan maar in Henegouwen naar het middelbaar onderwijs trekken, waar ze eveneens te weinig Nederlands leren om in Vlaanderen te kunnen functioneren. Dat heeft dan weer een negatieve impact op de werkgelegenheid en het inkomen.

 

Het Komitee der Randgemeenten heeft eind augustus een oproep gedaan naar alle gemeentebesturen in Vlaanderen om de stad Ronse te steunen bij haar aanvraag tot afschaffing. De provincie Vlaams-Brabant zou zich daarbij kunnen aansluiten, aangezien zij geconfronteerd wordt met dezelfde problematiek. Helaas is er bij ons nog geen van de zes faciliteitengemeenten tot hetzelfde wijze inzicht gekomen als de stad Ronse.

 

 

Motie

De provincieraad van Vlaams-Brabant

 

  • Sluit zich aan bij de motie van de gemeenteraad van Ronse van 19/12/2017
  • Vraagt aan de federale regering alles in het werk te stellen om de taalfaciliteiten in Ronse af te schaffen. Dit houdt in dat artikel 8 van de Bestuurstaalwet van 2 augustus 1963 met bijzondere meerderheden dient te worden aangepast. Dit dient geagendeerd te worden op het Overlegcomité.

Bestemmeling

 

Deze motie wordt overgemaakt
aan de Eerste minister
aan de Voorzitter en Nederlandstalige fractieleiders van de Kamer van Volksvertegenwoordigers en van het Vlaams Parlement.
aan de gemeenteraad van Ronse
aan het Komitee der Randgemeenten,
p.a. Armand Sijbers, Villalaan 27 1630 Linkebeek, e-post: armand.sijbers@telenet.be  

 

 

Namens de Vlaams Belangfractie

Jan Laeremans