De sympathieke Chiro groep Diegem had weer prijs. In een week tijd werd tweemaal brand gesticht op hun terreinen. Een container moest er aan geloven en het brandend object bracht schade toe aan de buitenkant van de lokalen. Aan de brandstichtingen gingen talrijke feiten vooraf. Er werd reeds ingebroken, de ruiten werden meermaals ingeslagen, voorwerpen vernield, muren beklad, enz.

Liefst  d e r t i g  pv’s  voor criminele feiten werden er al opgemaakt door de politionele diensten. Maar n o o i t  werden er vervolgingen ingesteld, klaarblijkelijk is het ook nooit tot een ernstig onderzoek gekomen. Zeer merkwaardig. Temeer omdat de verantwoordelijken van de Chiro ernstige aanwijzingen hebben wat de dadergroep betreft. Het zou een goed definieerbare groep “hangjongeren” zijn die de buurt van de Kosterstraat-Groenstraat onveilig maakt. Alle voorhanden zijnde technische middelen (camera’s, enz.) zouden toch moeten ingezet worden als de ordediensten veelvuldig en gevaarlijk wangedrag op een locatie vaststellen. Zelfde voor de fysieke middelen: bevraging buurt, meer patrouilles, enz.  Flexibiliteit, inventiviteit en vooral motivering van en bij die diensten spelen hier natuurlijk ook een rol. De wil om het probleem op te lossen lijkt ons niet volledig voorhanden. Het voorstel van de chiroleiding om eventueel zelf camera’s te plaatsen is begrijpelijk maar hallucinant. Het is de taak van de overheid de veiligheid van de burgers te waarborgen. Brandstichting kan men niet als “vandalisme” beschouwen; het is een zwaar crimineel feit waarvoor zware straffen zijn voorzien.  In dit geval worden de daden moreel verzwaard door het feit dat ze     tegen jongeren gericht zijn. Het gemeentebestuur stelt dat het –na 30 pv’s!– “bezig” is met de problematiek en de woordvoerder van de politiezone deelt –na 30 pv’s!– mee dat “een onderzoek is geopend”…. Hopelijk doen zich in een nabije toekomst geen incidenten of rampen met menselijk leed voor: naast de daders zal een slome, niet alert-reagerende overheid dan mee verantwoordelijk gesteld worden.