Vanaf september 2015 dient de Chiro van Tremelo uit te wijken naar een andere locatie ten gevolge van werken aan het vroegere kloostergebouw naast de Vrije Basisschool in de Astridstraat. Hierdoor komt de werking van de Chiro in het gedrang en dat vind het Vlaams Belang niet kunnen.

Schepen Bert De Wit heeft voorgesteld om de voetbalkantine en het voetbalterrein van FC Tremelo, aan de Vinneweg, tijdelijk ter beschikking te stellen van de Chiro voor hun wekelijkse activiteiten op zondagmiddag. Deze site is sinds kort eigendom van de gemeente. Er zouden al contacten geweest zijn tussen de verschillende partijen. Blijkbaar allemaal niet zo simpel want volgens burgemeester Paul Dams moeten zowel kantine als terrein eerst in de beheersovereenkomst van het AGB opgenomen worden.

Gemeenteraadslid Alain Verschaeren peilde op de gemeenteraad van april naar de stand van zaken. Schepen Bert De Wit bleef vaag in zijn antwoord en liet weten dat er aan een oplossing gewerkt wordt. Alain Verschaeren wou ook weten of de technische dienst van de gemeente de nodige herstellingen zal uitvoeren aan zowel kantine als terrein. Burgemeester Paul Dams verwees op een fijne manier naar de kosten die hiermee gepaard gingen.

Het Vlaams Belang vindt het jammer dat er blijkbaar geld is voor allerhande dure nieuwe projecten maar dat een tijdelijk onderkomen voor de jeugdbeweging chiro moeilijk ligt. Op de gemeenteraad van mei zal Vlaams Belang vragen of er vooruitgang is in dit voor de jeugd belangrijk dossier want met de vakantiemaanden in het verschiet zal het snel september zijn.