Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 2/2 lees ik het volgende: 2012/DEP/02 zich uit te spreken over het dossier met als kenmerk 2012/DEP/02.

Graag kreeg ik hier wat meer toelichting over en zou ik ook willen weten waarom hier zo weinig informatie over staat. Op die manier kun je de notulen natuurlijk nog veel korter maken.

PER/140/IGM/04/2012 1. Akkoord te gaan met de beslissing van de commissie sociale dienst om tijdens de namiddag van 8 maart 2012 in het provinciehuis te Leuven een computercursus in te richten voor 20 gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant; 2. De kosten voor de organisatie van deze cursus, namelijk 768,35 euro, aan te rekenen op het krediet ingeschreven op het artikel 104/0310/6132 (terugbetaling werkingskosten sociale dienst) van de provinciebegroting 2012.

1) Betalen de gepensioneerden hiervoor een bijdrage aan de provincie? Zo ja, hoeveel? Zo neen, waarom niet?
2) Welk budget wordt er in totaal uitgegeven voor gepensioneerde personeelsleden (los van de pensioenen natuurlijk)?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 14.02.2012 i.v.m. betreffende dossiers deputatie met kenmerk 2012/DEP/02 en PER/140/IGM/04/2012

2012/DEP/02 zich uit te spreken over het dossier met als kenmerk 2012/DEP/02.

Graag kreeg ik hier wat meer toelichting over en zou ik ook willen weten waarom hier zo weinig informatie over staat. Op die manier kun je de notulen natuurlijk nog veel korter maken.

Het betreft een tuchtdossier tegenover een personeelslid.

Teneinde de privacy van betrokken persoon te respecteren worden er voor tuchtdossiers geen verdere gegevens vermeld.

PER/140/IGM/04/2012 1. Akkoord te gaan met de beslissing van de commissie sociale dienst om tijdens de namiddag van 8 maart 2012 in het provinciehuis te Leuven een computercursus in te richten voor 20 gepensioneerde personeelsleden van de provincie Vlaams-Brabant; 2. De kosten voor de organisatie van deze cursus, namelijk 768,35 euro, aan te rekenen op het krediet ingeschreven op het artikel 104/0310/6132 (terugbetaling werkingskosten sociale dienst) van de provinciebegroting 2012.

1) Betalen de gepensioneerden hiervoor een bijdrage aan de provincie? Zo ja, hoeveel? Zo neen, waarom niet?
Voor de deelname aan de computercursussen voor gepensioneerden wordt geen deelnamegeld gevraagd, de organisatiekosten beperkt zijn.

2) Welk budget wordt er in totaal uitgegeven voor gepensioneerde personeelsleden (los van de pensioenen natuurlijk)?
In 2010 werd een bedrag van 51.971,53 euro uitgegeven voor de gepensioneerde personeelsleden, in 2011 was dat 55.522,84 euro. De inkomsten bedroegen respectievelijk 600,00 euro en 255,00 euro.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier