Het Vlaams Belang Tremelo-Baal is bijzonder ontgoocheld in de negatieve houding van burgemeester Bert De Wit (cd&v), die constructieve voorstellen van het Vlaams Belang afschilderde als ‘populisme’ en ‘scoren op kap van corona’ zonder er zelf ook maar één alternatief tegenover te stellen.

De Vlaams Belang-fractie in de gemeenteraad van Tremelo-Baal had drie concrete voorstellen ingediend voor de gemeenteraad van 30 april. In een eerste voorstel werd de gemeente gevraagd om alle niet-betwiste facturen van leveranciers zonder enig uitstel te betalen, teneinde de leveranciers in deze moeilijke coronatijden van de nodige cashflow te voorzien. Een tweede voorstel ging over het instellen van aankoopcheques teneinde de lokale middenstand te ondersteunen na de corona-crisis. In een derde voorstel werd gevraagd de gemeentelijke opcentiemen voor 1 jaar te verlagen.

Alhoewel het Vlaams Belang steeds op een constructieve manier oppositie voert, vond burgemeester De Wit (cd&v) het nodig om woorden als “populisme”, “degoutant” en “scoren op kap van de corona-crisis” in de mond te nemen. “Behalve enkele platitudes en gratuite beledigingen is de burgemeester er niet in geslaagd om zelf constructieve maatregelen op tafel te leggen om onze middenstand en burgers de nodige ondersteuning te geven tijdens deze crisis”, zo zegt Vlaams Belang-fractievoorzitter Alain Verschaeren. “De meerderheidspartijen in onze gemeente spelen duidelijk liever op de man dan zich bezig te houden met een beleid ten gunste van onze mensen”

Het Vlaams Belang zal echter blijven een constructieve oppositie voeren – ook al slaagt deze meerderheid er niet in om zélf een constructieve politiek te voeren.