Het Vlaams Belang is bijzonder ontevreden over het “vrijblijvend en halfslachtig slap optreden” van premier Sophie Wilmès (MR). In het kader van de corona-crisis kondigde ze aan dat het werd ‘aangeraden’ om evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen af te lassen. “Maar mensen verwachten nu duidelijke en daadkrachtige maatregelen”, zegt Kamerlid Domi niek Sneppe (Vlaams Belang). “Geen vage taal zodat men alle verantwoordelijkheid op de burgemeesters kan schuiven. Op korte termijn moet het federaal niveau nu doortastend optreden. Maar wanneer de crisis voorbij is moet Vlaanderen eindelijk de homogene bevoegdheden krijgen, zodat het geknoei van afgelopen dagen niet meer kan voorkomen”.

Tot op vandaag zijn in België iets meer dan 300 geregistreerde gevallen van corona gekend. Op dit moment zijn drie mensen ook overleden. Premier Wilmès raadde hierbij vrijblijvend aan om evenementen met meer dan 1.000 aanwezigen af te lassen. In het kader van de crisis is ook opgeroepen tot het afkondigen van een federaal rampenplan door Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Het Vlaams Belang wil niet bijdragen aan een nodeloos opbod van paniek, zo zegt de partij, maar eist wel “onmiddellijke en duidelijke daadkracht van ministers Wilmès en De Block”. De partij vindt dat de positie van medische experts hierin gevolgd moet worden.

“De Block en Wilmès moeten hun verantwoordelijkheid niet op de burgemeesters afschuiven”

“Vrijblijvende aanbevelingen zijn geen duidelijke instructies. Dit net op een moment dat mensen zekerheid nodig hebben en er paniek moet vermeden worden”, zo vindt Vlaams Belang-Kamerlid Sneppe. “De 1.000-mensenlimiet lijkt daarbij ook arbitrair, of de reden ervoor is tenminste onduidelijk gecommuniceerd. Waarom geen 500 of 1.500? Nu zien we allerlei evenementen ‘creatief’ hiermee omgaan, door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat er maximaal 999 mensen aanwezig zijn. Dat kan niet de bedoeling zijn. De Block verwijst dan ook nog eens naar een noodplan, maar wat hiervan de inhoud is, is niet duidelijk.”

Concreet wil het Vlaams Belang heldere communicatie en duidelijke, slagkrachtige maatregelen die ondubbelzinnig uit te voeren zijn. “De beslissingen mogen niet op de burgemeesters afgeschoven worden”, vervolgt Sneppe nog. “De huidige ruzies tussen de verschillende niveaus zorgen voor extra paniek en verwarring. Het zwarte pieten aan elkaar doorgeven is een bewijs dat het zogezegde ‘samenwerkingsfederalisme’ niet werkt en zelfs schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Na de crisis moet Vlaanderen homogene bevoegdheden krijgen, zodat we een degelijke gezondheidszorg kunnen ontwikkelen, maar ook krachtdadig kunnen optreden; wat nu duidelijk niet het geval is. Alleen zo kunnen we het geknoei van afgelopen dagen vermijden. De vijf gestemde resoluties van 1999 genomen in het Vlaams Parlement voorzagen hier overigens al in.”

Jonas Naeyaert, persverantwoordelijke