Het Vlaams Belang is er niet over te spreken dat de extra COVID-steun die aan OCMW’s wordt verstrekt, op sommige plaatsen moet dienen om boetes van vluchtelingen te betalen. “Uitgerekend boetes wegens het overtreden van COVID-maatregelen”, zegt Kamerlid Ellen Samyn (Vlaams Belang). “Terwijl de maatregel “COVID-fonds” bedoeld is om personen te helpen die zich in een moeilijke sociale situatie bevinden en ten gevolge van de coronacrisis een deel van hun inkomen of koopkracht hebben verloren.”

Volgens Samyn wordt de extra COVID-steun van de overheid aan de OCMW’s op sommige plaatsen niet enkel gebruikt voor financiële steun voor kwetsbare personen. “Zo hebben we weet van een Vlaams OCMW dat deze steun heeft aangewend om een door het gerecht opgelegde boete mee te betalen, die juist was opgelegd wegens overtreding van de coronaregels”, aldus Samyn. Het Vlaams Belang wijst erop dat zulks gebeurde onder de vorm van een niet terugvorderbare steun met gelden van de door de federale overheid voorziene COVID-19-premie, categorie 6 (het verlenen van hulp bij onbetaalde facturen).

“COVID-steun gebruiken voor boetes wegens het overtreden van COVID-maatregelen. Veel gekker kan het niet worden”

“De programmatorische federale overheidsdienst Maatschappelijke Integratie werd hiervan op de hoogte gesteld en zou overigens al goedkeuring hebben gegeven voor deze zogenaamde steunaanvraag”, vervolgt Samyn. “Omdat het gelijkstellen van boetes met onbetaalde facturen sterk ruikt naar misbruik van steunmaatregelen, heb ik minister van Armoedebestrijding Karine Lalieux (PS) hierover vragen gesteld

Helaas bleef de minister in haar antwoord even vaag als nietszeggend. “Enerzijds stelt ze, alsof we dat nog niet wisten, dat OCMW’s de mensen zo goed mogelijk moeten helpen, om te voorkomen dat ze in een nog moeilijkere situatie terechtkomen”, aldus Samyn. “En anderzijds dat OCMW’s moeten bepalen wat de noden van de mensen zijn om deze crisis het hoofd te kunnen bieden. Maar concrete antwoorden op mijn vragen kreeg ik niet.” 

“Terwijl duizenden hardwerkende Vlamingen door de coronacrisis dreigen failliet te gaan, zijn er dus kennelijk OCMW’s die met ons belastinggeld de boetes betalen van vluchtelingen die de coronaregels aan de laars lappen”, besluit Samyn. “En minister Lalieux vindt dat blijkbaar allemaal OK.” Het Vlaams Belang roept de minister op een schrijven naar de OCMW’s te richten waarin wordt bepaald dat dergelijke feiten niet mogen vallen onder het zogenaamde ‘corona-hulpfonds’.