Hieronder twee persmededelingen die vandaag verschenen zijn.

[PERSBERICHT – 06 april 2018]

Criminaliteit bij niet-Europeanen 6 maal hoger dan bij Belgen

Marokkanen sterkst vertegenwoordigd in misdaadcijfers

Niet-Europese vreemdelingen zijn zes maal meer vertegenwoordigd in de criminaliteitsstatistieken dan Belgen. Dat blijkt uit cijfers die Filip Dewinter opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

Uit cijfers betreffende het aantal verdachten van misdrijven in 2016 blijkt dat van de 235.844 feiten er 72.146 op het conto kwamen van vreemdelingen. Europese vreemdelingen tekenden verantwoordelijk voor 18,2 procent van de misdrijven, terwijl dat voor niet-Europeanen 15,9 procent bedraagt. Kortom: meer dan één op drie vermoedelijke daders is dus vreemdeling.

De cijfers zijn nog veelzeggender wanneer men het aantal vermoedelijke daders afweegt ten opzichte van hun aandeel in de bevolking. Voor Belgen is er één verdachte per 64 inwoners; voor andere Europeanen bedraagt dat 1 per 21,8 inwoners, terwijl die verhouding voor niet-Europeanen oploopt tot liefst 1 per 10,4 inwoners. De criminaliteitsratio bij niet-Europeanen is dus zes maal hoger dan bij Belgen. Bij Marokkanen bedraagt die verhouding zelfs 1 op 9,25.

In bepaalde misdrijfcategorieën zijn de vermoedelijke daders met vreemde nationaliteit bovendien bijzonder sterk vertegenwoordigd. Vreemdelingenwetgeving uiteraard (96,6%), maar ook arbeid (64,6%), het sociaal Strafwetboek (45,8%), diefstal en afpersing (35,1%), om maar enkele grotere categorieën te vernoemen. In werkelijkheid is het aandeel allochtonen in de criminaliteit bovendien nog een stuk hoger aangezien heel wat ‘Belgische’ daders in feite ‘nieuwe Belgen’ zijn.

Filip Dewinter: “De man in de straat zal uiteraard niet verbaasd zijn over deze cijfers, maar voor de politiek correcte elite zou dit eindelijk een wekroep moeten zijn. Veroordeelde criminelen dienen – naar Zwitsers voorbeeld – systematisch worden uitgewezen en een verbod te krijgen om het grondgebied nog te betreden. Alleen door een lik-op-stukbeleid kan het disproportionele aandeel van vreemdelingen in de criminaliteitscijfers worden aangepakt en significant worden teruggedrongen.” 

Klaas Slootmans
Persverantwoordelijke Vlaams Belang

[PERSBERICHT – 06 april 2018]

Doorbraak partij ‘ISLAM’ bij komende verkiezingen geen verrassing, maar een gevolg van nalatigheid

Vlaams Belang herhaalt vraag om onderzoek naar geldstromen achter de partij

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen neemt de partij Islam in verschillende Brusselse en Waalse gemeenten deel aan de verkiezingen. Hoewel hierover nu plots heel wat consternatie is, is het niet de eerste keer dat deze partij van zich laat horen en beschikt ze zelfs al over enkele gemeenteraadsleden. Vlaams Belang wijst op de nalatigheid van de beleidsmakers én herhaalt zijn oproep om een onderzoek te voeren naar de geldstromen achter de partij.

De partij ISLAM neemt sinds 2012 deel aan de verkiezingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en behaalde toen twee zetels: één in Sint-Jans-Molenbeek en één in Anderlecht. De partij is steeds duidelijk geweest in haar communicatie over wat het einddoel was. De stichter van de partij, Redouane Ahrouch, verklaarde in het verleden in ‘La Capitale’ dat hij graag een “Westerse Sharia” in zou voeren in België. In 2018 zal de partij verder doorbreken. Voorspeld wordt dat ze in alle 28 Brusselse en Waalse gemeenten waar ze nu al klaar staat, ook een verkozene zal hebben.

Het kiespubliek is er alvast. Het Vlaams Belang wijst in dit kader op een studie van het Berlijnse Centrum voor Sociale Wetenschap (WZB), waaruit bleek dat meer dan de helft van de moslims in België fundamentalistisch zou zijn. Deze studie werd gepubliceerd in 2015, maar anno 2018 wijst de opkomst van partijen zoals ‘ISLAM’ er op dat de voedingsbodem voor de radicale islam nog volop aanwezig is in dit land.

Het Vlaams Belang wijst al jaar en dag op de islamisering van onze samenleving en het bestaan van een partij wiens waarden zo haaks op de onze staan. De struisvogelpolitiek van de afgelopen jaren heeft het ontstaan van partijen als ‘ISLAM’ in de hand gewerkt. Bob De Brabandere, voorzitter Vlaams Belang Brussel-19: “Veel te lang heeft men de radicale Islam in onze grootsteden door nalatigheid laten rond woekeren. Dat dezelfde beleidsverantwoordelijken nu van een partij zoals ‘ISLAM’ zouden schrikken, is potsierlijk. In de eerste plaats zou men, zoals ons parlementslid Dominiek Lootens in het verleden al voorstelde, een onderzoek moeten voeren naar de geldstromen achter de partij. Het immers een publiek geheim dat er bijvoorbeeld vanuit Saudi-Arabië veel geld vloeit naar België om hier het salafisme te promoten. Anderzijds moet men vooral stoppen met allerhande toegevingen te doen aan de radicale islam en zich focussen op het bestrijden van de verspreiding ervan in onze wijken.”

Volgens het Vlaams Belang zijn er voldoende buitenlandse voorbeelden die wel aantonen hoe het moet. Fractieleider in het Brussels Parlement Dominiek Lootens: “Men zou een voorbeeld kunnen nemen aan de Oostenrijkse regering, waar men wél duidelijke keuzes durft maken. In het land geldt al ruim zes maanden een algemeen verbod op het dragen van een gezichtssluier. Bovendien zal er ook een algemeen hoofddoekenverbod ingevoerd worden in kleuter- en basisscholen.”

Bob De Brabandere
Voorzitter Vlaams Belang Brussel-19