Achtergelaten deelsteps vormen meer en meer een probleem vooral in de wijken die tegen het Brussels Gewest aanleunen. De steps worden achtergelaten en vormen een obstakel op de meest onvoorstelbare plaatsen: in de hall van gebouwen, voor of tegen de huisdeur van privéwoningen, in voortuinen, zelfs op het fietspad of de fietssnelweg zelf, zoals we meermaals hebben kunnen vaststellen. Daaruit blijkt de weinig sociale ingesteldheid van de stepgebruikers.

Dat laatste blijkt ook als we hen zien “evolueren”. Als ze zich niet sneller dan “stapvoets” voortbewegen mogen ze wettelijk het voetpad gebruiken. Kan u zich een “stapvoets rijdende” step voorstellen? Concreet laveren ze tussen de voetgangers en vormen een gevaar voor hen. Tot een snelheid van max. 25 km. mogen de stepgebruikers het fietspad gebruiken. Velen hebben klaarblijkelijk een meerderwaardigheidscomplex t.o.v. de fietsers: ze respecteren zelden de voorgeschreven snelheid en vertonen gevaarlijk rijgedrag. Helemaal te gek en vooral te gevaarlijk wordt het wanneer de “steppers” zich op de rijbaan begeven wat kan gezien ze het statuut van “fietser” genieten. Groot is de verbazing bij autobestuurders wanneer ze bij vertragend verkeer langs rechts door zo ‘n “combinatie” voorbijgestoken worden… Kafkaiaans is het gebruik van de zogenaamde “monowheels”, waarbij de gebruiker enkel over één wiel en een zadel beschikt. Er rijden er zo een paar rond in de gemeente.

Vorig weekeinde werd een “stepper” onder invloed door de Zaventemse politie tegengehouden. Positief dat ook zij gecontroleerd worden. Er zijn reeds veel ongevallen -ook dodelijke- met steppers gebeurd. Het wordt hoogtijd dat de wetgeving i.v.m. steps, elektrische steps-met-of-zonder-zadel, eenwielers, elektrische fietsen-zonder-pedalen e.d. wordt verbeterd. Dit in het belang van hun gebruikers en de bescherming van de andere weggebruikers.