Inwoners contacteren ons ongerust over de “omvang”van de Othman moskee in de Hoogstraat. Nu het gebouw in de steigers staat realiseert men zich dat het  hier niet enkel een aanpassing of verbouwing aan het oorspronkelijk gebouw betreft. De 2 aangrenzende gebouwen worden nu geïncorporeerd in het complex. Van 3 gebouwen maakt men 1…. Protesten helpen hier natuurlijk niet meer. De bouwvergunning werd op een wettelijke manier aangevraagd en binnengereven.

Wij volgen de verbouwingen met argusogen. Mocht bij de ingebruikneming blijken dat er geluidsoverlast of parkeerproblemen ontstaan zullen wij dat met alle mogelijke middelen aanklagen. Wij blijven ook transparantie eisen wat de imams en het moskeebestuur betreft. De staatsveiligheid moet het ideologisch profiel en de radicaliteitsgraad van alle medewerkers constant checken en Justitie moet ter zake rapporteren aan het gemeentebestuur. Ook wat de financiering betreft moet er duidelijkheid zijn. Wij willen zekerheid dat er geen buitenlandse islamistische regering tot de financiering bijdraagt en als tegenprestatie ideologische eisen stelt.