Uitgerekend in de week dat wij de terroristische islamaanslagen van 2016 herdenken, moeten we vernemen dat de Vilvoordse IS terroriste Noura Firoud zich vrij, ongecontroleerd en vooral “ongegeneerd” in het Vilvoordse en daar buiten kan en mag bewegen. Geen elektronische enkelband meer, zo vrij als een vogel… Dit ten gevolge van een beslissing van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling.

Dit toont nog maar eens het surrealistische gehalte van het land België aan… Noura is niet de minste in de terroristengalerij. Op 15 jarige leeftijd volgde ze haar man Houssien Elouassaki (overleden?) -een van raddraaiers van Sharia4Belgium- enthousiast naar Syrië , waar beiden zich medeplichtig aan “misdaden tegen de mensheid” maakten. In 2019 vertoefde zij nog in Syrië en werd hier te lande bij verstek tot 5 jaar cel veroordeeld. Vorig jaar bood ze zich met haar kinderen aan bij de Turkse autoriteiten. Duidelijk is dat dit op aanraden en aansturen van het Ministerie van Justitie en Child Focus was. Turkije moest als alibi en afleiding dienen om de pil bij de publieke opinie te verzachten. Haar rechtstreeks uit Syrië weghalen zou tot zwaar protest bij de bevolking hebben geleid. In oktober 2020 keerde ze naar België terug en tekende onmiddellijk verzet aan tegen haar veroordeling. Klaarblijkelijk heeft ze dus maar een zeer korte periode in de gevangenis doorgebracht. Na 5 maanden te lande blijkt zelfs het dragen van een enkelband overbodig…

Burgemeester Bonte stelt dat Vilvoorde “goed georganiseerd is om de opvolging van (gewezen?) terroristen  te verzekeren…”. Verder verklaart hij: “er is elders in het land een manifest gebrek aan aanklampende opvolging…”.

Dit is gewoonwegonthutsend en surrealistisch. Worden die teruggekeerde terroristen dan niet opgevolgd vanuit één centrale politionele dienst met Europese contacten die de gemeenten van hun doen en laten op de hoogte houdt? De noodzakelijke aanklampende opvolging kan men toch niet louter en niet gecoördineerd aan de gemeentelijke overheid overlaten? Er zou hier eens een en ander duidelijk moeten worden gemaakt en orde op zaken worden gesteld. Onze parlementairen zullen aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken de nodige vragen ter zake stellen.

Ludo Monballiu