Senator Bart Laeremans ontving zopas van minister Milquet de officiële bevolkingscijfers voor 1 januari 2012. Daaruit blijkt dat de Belgische bevolking opnieuw sterk gestegen is. België telt nu officieel 11.021.416 inwoners of ruim 85.000 mensen meer dan vorig jaar. Deze bevolkingstoename is uitsluitend het gevolg van immigratie, vermits het aantal buitenlanders officieel met meer dan 50.000 toenam en daarnaast meer dan 30.000 buitenlanders de Belgische nationaliteit verwierven. Als we aan dit tempo doorgaan, dan zal België om de 12 jaar groeien met 1 miljoen inwoners. De toename van de bevolking ligt iets lager dan vorig jaar, maar dit verschil heeft te maken met de collectieve regularisatie, die in de loop van 2010 tot een uitzonderlijke stijging van de bevolking heeft geleid. De beperkte maatregelen die in het federaal parlement werden goedgekeurd inzake de gezinshereniging, hebben dus voorlopig nog niet veel effect gehad.

Ook het aantal inwoners van Brussel is het afgelopen jaar opnieuw sterk gestegen. Het hoofdstedelijk gewest telt nu 1.132.781 inwoners of 20.660 mensen meer dan vorig jaar. Bijna één op drie inwoners van de hoofdstad is nu buitenlander, illegalen en Belgen met dubbele nationaliteit niet meegerekend. Als de Brusselse bevolking de komende jaren aan hetzelfde hoge tempo blijft toenemen, zal de hoofdstad in 2030 maar liefst 1,5 miljoen inwoners tellen. Dit zal niet alleen leiden tot torenhoge kosten in Brussel, bovendien zal deze bevolkingsexplosie onvermijdelijk de druk op de woonprijzen doen toenemen in Brussel én de brede Vlaamse Rand.

In Halle-Vilvoorde nam de bevolking vorig jaar toe met ruim 5.000 inwoners, waarvan meer dan 3.200 buitenlanders. Het arrondissement telt nu 603.000 inwoners. Bijna 10% van hen is buitenlander. Als de bevolking aan hetzelfde ritme blijft toenemen, zal de regio over 20 jaar ruim 700.000 inwoners tellen. Deze stijging zal in werkelijkheid nog veel groter zijn, vermits de snelle bevolkingstoename in Brussel zal zorgen voor een bijkomend overloop-effect. Hierdoor dreigt de autochtone bevolking van Halle-Vilvoorde massaal weggedrumd te zullen worden naar het Vlaamse binnenland.
In deze context is het volslagen onbegrijpelijk dat de Studiedienst van de Vlaamse regering blijft uitgaan van een bevolkingsgroei in Halle-Vilvoorde van minder dan 2.000 inwoners per jaar. Door deze manifeste onderschatting blijft elk vooruitziend beleid in de Vlaamse Rand uit. De Vlaamse regering voert nog steeds geen doeltreffend woonbeleid in Vlaams-Brabant en schijnt de ernst van de situatie gewoon niet te beseffen.

Even onbegrijpelijk en wereldvreemd is de houding van de Zaventemse burgemeester Francis Vermeiren, die vandaag in de regio-editie van Het Laatste Nieuws reageert op onze cijfers en zegt dat er geen vuiltje aan de lucht is. Graag wil ik hem confronteren met de cijfers van Kind en Gezin van zijn eigen gemeente, meer bepaald de evolutie van het percentage jonge Nederlandstalige moeders in Zaventem tussen 2004 en 2009 (meest recente gegevens). In 2004 lag dit nog op 37,7%, in 2009, nauwelijks vijf jaar later, had nog amper 25% van de borelingen een Nederlandstalige moeder. In deelgemeente Sint-Stevens-Woluwe zakte het percentage Nederlandstalige jonge moeders van 16,8 naar 10,4%. Geen reden tot ongerustheid?

Om de nefaste en snelle ontnederlandsing van de Vlaamse Rand te keren, moet werk gemaakt worden van een intensief bouw- en aankoopbeleid dat duidelijk gericht is op de jonge Nederlandstalige gezinnen. Niet alleen moeten de jongeren uit de Vlaamse Rand aangemoedigd worden om er te blijven, bovendien moeten jonge gezinnen die reeds weggetrokken zijn en andere Nederlandstaligen, aangezet worden om zich (opnieuw) in de Vlaamse Rand te vestigen. Anders dreigt voor grote stukken van de Vlaamse Rand de totale verBrusseling.

In de bijlage vind je :
1. Cijfers 2012 Brussel, Halle-Vilvoorde en de 10 provincies
2. Prognose 2015 – 2030 Tabellen bevolkingsprognoses en overzicht recente bevolkingsevolutie
3. Prognose 2015 – 2030 Grafieken
4. Nota internationalisering
5. Demografische nota

Klaas Slootmans
Perswoordvoerder