Deputatie extra muros

Geachte Heer Laureys,

In de notulen van 22 maart lees ik dat de deputatie “extra muros” vergadert op 5 en 6 juli in Aarschot.

Graag vernam ik of er van deze bijeenkomsten verslagen bestaan zoals in West-Vlaanderen. Zo ja, kan ik die dan toegestuurd krijgen van de voorbije legislatuur?

Antwoord (naast de kwestie, dus zullen we de vraag hernemen!)

Betreft : uw vraag van 11.04.2012 i.v.m. de deputatie ‘extra muros’ op 5 en 6 juli in Aarschot

Om de begroting van het volgende jaar voor te bereiden vergadert de deputatie, net zoals vele andere lokale besturen, jaarlijks eenmaal extra muros. Tijdens deze tweedaagse deputatievergadering, die doorgaat op een rustige locatie in onze provincie, bespreekt de deputatie eerst de courante, wekelijks voorgelegde dossiers, waarna vervolgens de ontwerpbegroting van het jaar nadien uitgebreid en in detail wordt besproken.

De wijzigingen en aanpassingen leiden tot een tweede ontwerpbegroting die door de deputatie in een gewone vergadering (intra muros) begin september wordt besproken en beslist. Waarna de daaruit voortvloeiende voorstellen vervolgens wordt voorgelegd aan de desbetreffende raadscommissie en de plenaire provincieraad voor definitieve goedkeuring