Drie weken geleden stuurden we een vraag in bij de deputatie om te willen reageren tegen de tweetalige communicatie van ELIA
(zie ons persbericht van toen)

We kregen een positief antwoord terug:

Geacht raadslid,
Betreft: uw vraag van 26.11.2013 i.v.m. de verfransing in Zaventem door ELIA

De tweetalige brief, met voorrang voor het Frans, in de gemeente Zaventem door de firma Volker Wessels Telecom is inderdaad niet in overeenstemming met het Vlaams karakter van de gemeente Zaventem.
De website van Elia (www.eliagroup.be) leert evenwel dat de overheid geen meerderheidsparticipatie heeft. Dit heeft tot gevolg dat de taalwetgeving niet van toepassing is. Dit neemt niet weg dat deze tweetalige communicatie weinig respect voor het Nederlandstalig karakter van de regio heeft en dat een reactie naar Elia ter zake op zijn plaats is. Als bijlage een kopie van de brief die naar Elia werd verzonden.

elia antw