Belasting pensioenspaarders: gelegaliseerde struikroverij

Het Vlaams Belang heeft vandaag kennis genomen van het zoveelste lapmiddel van de regering Di Rupo om geld binnen te rijven. Nadat de regering Di Rupo als eerder de levensverzekeringen op een gelijkaardige manier heeft aangepakt, is het blijkbaar nu de beurt aan de pensioenspaarders. Dit alles in een zoveelste poging om de federale begroting op koers te houden.

De regering Di Rupo heeft in alle stilte beslist – en dus met instemming van CD&V, VLD en Sp.a – om een voorschot te nemen op de belasting die pensioenspaarders normaal op hun 60ste moeten betalen(de zgn ‘anticipatieve heffing’ ). Op de stortingen van voor 1993 wil de regering een voorschot van 6,5 %. De pensioenspaarders worden dus beroofd van hun gekapitaliseerde opbrengst. Het gaat om een ingreep die 210 miljoen euro zal opleveren. Van gelegaliseerde struikroverij gesproken.

De bewering dat deze operatie neutraal is voor de spaarders, houdt geen steek. Wanneer zijn gespaard bedrag nu vermindert, kan dit geen rente of meerwaarde meer opbrengen in de toekomst. Het is eenvoudig : 4% rente op 93,5 euro is minder dan diezelfde 4% op 100 euro. Dat scenario herhaalt zich dan elk jaar opnieuw, met een lagere uitkering bij pensionering tot gevolg.

Met een dergelijke beslissing haalt de federale regering de zakken van de werkende mensen opnieuw leeg. Dit is voor het Vlaams Belang onaanvaardbaar en bevestigt het gegeven dat alle belastingen voor deze regering goed zijn om hun begroting te spijzen. Ondertussen blijft iedere structurele aanpak van de begrotingstoestand uit en zakt dit land alsmaar verder in het Belgische moeras en worden de begrotingsproblemen naar de toekomst doorgeschoven.

Hagen Goyvaerts
Volksvertegenwoordiger