In de pers vernamen we dat het geplande doortrekkersterrein in Herent dan toch niet aan de Tildonksesteenweg zal komen. Het nieuwe gemeentebestuur heeft dus duidelijk oren gehad naar het protest van de inwoners. Onze vragen in de provincieraad hebben ongetwijfeld ook mee een rol gespeeld.
Nu is de kans wel reëel dat men in de gemeente een andere locatie gaat voorstellen, in de Vlietstraat.
Wij blijven erbij dat een doortrekkersterrein daar niet hoeft te komen. De gemeente is ten eerste niet verplicht, ten tweede is de behoefte nooit aangetoond en ten derde kost zo’n terrein handenvol gemeenschapsgeld.

Persstemmen
Het Laatste Nieuws Leuven
27.02.2013
Geen zigeuners langs Omleiding in Herent
GEMEENTE ONDERZOEKT NIEUWE LOCATIE IN VLIETSTRAAT

Het geplande doortrekkersterrein voor zigeuners in Herent komt niet op het kruispunt van de Omleiding en de Tildoncksesteenweg. Dat heeft het gemeentebestuur beslist. Dit tot vreugde van buurtcomité ‘Hier Niet’, dat meer dan 1.000 handtekeningen verzamelde tegen de komst van het terrein op die plek. Nu wordt een locatie in de Vlietstraat onderzocht, vlakbij de autostrade.

Het schepencollege heeft om verschillende redenen beslist om het doortrekkersterrein niet aan het kruispunt van de Tildoncksesteenweg en de Omleiding te installeren. “Die locatie is uitgekozen door het vorige bestuur, maar dit bestuur vindt die locatie geen optie”, zegt schepen van ruimtelijke ordening Phillipe Scheys (CD&V). “Wij verschillen dus eerst en vooral van mening met het vorige bestuur. Ook is de GECORO – de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening – niet 100% fan van de locatie aan de TIldoncksesteenweg omdat die zone een bedrijvenzone is. Door de komst van zo’n doortrekkersterrein is er dus minder ruimte voor de verdere ontwikkeling van bedrijven. De verkeersontsluiting is er ook niet optimaal.”

Goed bereikbaar

Daarom gaat het college nu de Vlietstraat onderzoeken als mogelijke locatie. Op het doortrekkersterrein komen 15 tot 20 plaatsen voor onder andere zigeuners om er voor enkele maanden te verblijven. “De Vlietstraat ligt dicht bij de autostrade en is dus goed bereikbaar. Voor alle duidelijkheid: we willen dit er niet snel snel doordrukken. We, en dat zijn het gewest, de provincie en de gemeente, gaan open communiceren over de stappen van het onderzoek. De buurtbewoners zijn via een brief al op de hoogte gebracht van het onderzoek, en er komt een infovergadering van zodra het onderzoek is afgerond. De gemeente blijft dus wel principieel achter de komst van een doortrekkersterrein staan.” Toen bekendraakte dat de provincie en de gemeente een doortrekkersterrein planden aan deOmleiding, vlakbij de Foresco-site, ontstond er een golf van commotie. Meteen werd het actiecomité Hier Niet opgericht dat massaal gesteund werd door de vele buurtbewoners. Een petitie tegen de locatie voor het doortrekkersterrein werd door meer dan 1.000 buurtbewoners ondertekend. Een infovergadering lokte honderden misnoegde buurtbewoners. Het actiecomité is dan ook tevreden met de nieuwe locatie, zij het voorzichtig.

Meer afgelegen ligging

“Dit is goed nieuws, maar wij roepen nog niet ‘hoera'”, zegt Roger Verreck van Hier Niet. “Want het is nog maar een onderzoek; het moet dus nog blijken of de Vliet-straat effectief uitgekozen wordt als locatie voor het terrein en de Foresco-site definitief is afgevoerd. Met de Vlietstraat zelf zijn we meer dan tevreden. Het is namelijk één van de locaties die wij als alternatief naar voor hadden gebracht, onder meer omwille van de meer afgelegen ligging. Maar wij blijven de zaak wel van kortbij opvolgen.”

De Standaard Vlaams-Brabant
27.02.2013
Terrein doortrekkers ‘hier niet’
Herent

Terrein doortrekkers ‘hier niet’

De inwoners van de Tildonksesteenweg halen opgelucht adem. Het college van burgemeester en schepenen heeft na heftig protest beslist dat het doortrekkersterrein voor zigeuners langs de Tildonkesteenweg er niet komt.

Het college bekijkt nu een alternatief in de Vlietstraat, een zijstraat van de Brusselsesteenweg.

‘We verheugen ons op het feit dat het gemeentebestuur heeft ingezien dat de Tildonkesteenweg niet de geschikte locatie was’, zegt het actiecomitéHier Niet . Het actiecomité vreesde voor de verkeersleefbaarheid, veiligheid en hygiëne in de buurt. (evb)