Vraag van Jan Laeremans

Voortbouwend op de antwoorden die ik gisteren in de provincieraad kreeg op mijn interpellatie, zou ik graag bijkomende vragen willen stellen
1) Wat was de juiste vorm van elektriciteitspanne waarover gedeputeerde Robijns sprak?
2) Wanneer werd die opgemerkt?
3) Wat was de oorzaak?
4) Welke mogelijke gevaren waren daaraan verbonden voor de woonwagenbewoners?
5) Waarom duurde het meer dan een maand om de herstelling uit te voeren?
6) Hoeveel heeft die herstelling gekost?

Antwoorden

1) Enkele elektriciteitskasten werden opengebroken en draden losgemaakt. Het domein bracht na de vaststelling de politie op de hoogte en er werd een pv opgesteld tegen onbekenden.
2) Dit deed zich voor eind februari 2013.
3) Er was geen vaststelling op heterdaad en dus is er geen duidelijke oorzaak.
4) De beschadiging aan de elektrische installatie kon volgens de installatieverantwoordelijke tot gevaarlijke situaties leiden, onder andere voor spelende kinderen bij aanraking of kortsluiting onder invloed van weersomstandigheden.
5) De interne afstemming binnen de provincie gebeurde niet optimaal.Het overleg tussen de betrokken diensten en het oplijsten en bespreken van opties m.b.t. de herstelling nam tijd in beslag. Finaal werd beslist dat het geen zin had om een nieuwe elektrische installatie te realiseren aangezien het terrein niet lang nadien zou moeten sluiten om de werken voor de definitieve inrichting te kunnen aanvatten. Immers de planning voor de definitieve inrichting van het doortrekkersterrein is volop bezig.
6) De herstelling is beperkt gebleven tot het leeghalen door EANDIS van alles wat zich in de hoofdelektriciteitskast op het terrein bevond. Verder waren er geen kosten. Om op een gecontroleerde en beheersbare manier tegemoet te komen aan de nood aan staanplaatsen is uiteindelijk geopteerd om het doortrekkersterrein aan te bieden zonder elektrische installatie, maar mét toiletten en watertoevoer op het terrein.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie,
Marc Collier,provinciegriffier

Commentaar

Op de raad van september had gedeputeerde Robijns (Groen) gesteld dat het terrein in juli gesloten was wegens een elektriciteitspanne en dus geen woonwagenbewoners kon opvangen die op dat moment overlast bezorgden in Zemst, Grimbergen en Meise.

Nu blijkt dat die panne al dateert van eind februari 2013 en dat gedeputeerde Robijns in het beste geval dus maar een halve waarheid heeft verteld. “De sluiting van het doortrekkersterrein te Huizingen had te maken met een elektriciteitsprobleem. Het was dan ook niet veilig om daar groepen te laten verblijven”.

Het betekent ook dat men dus zonder probleem wel groepen heeft opgevangen van maart tot en met juni, maar dat men dat in juli ineens ineens niet meer veilig vond, en dat er vanaf augustus ook weer geen probleem was, hoewel de herstelling niet werd uitgevoerd. Pure Kafka!

Er moet dus een andere reden geweest zijn waarom het terrein in juli gesloten was, maar welke?
En hoe kan men op het doortrekkersterrein een toezichter laten functioneren zonder elektriciteit?
Werden de laatste bewoners (februari) ondervraagd na het openbreken van de elektriciteitskasten?
Hoeveel zou een herstelling gekost hebben?
Tegen wanneer zou men dan starten met de heraanleg? In Relegem duurt dit nu al jaren!

U merkt het, het antwoord roept een hele reeks nieuwe vragen op – stof voor de volgende raad.

Onze conclusie alvast: De deputatie vertelt ons de waarheid niet, op het terrein wordt er vrolijk op los geklungeld (een pracht van een eufemisme: ” De interne afstemming binnen de provincie gebeurde niet optimaal”) en de veiligheid en het comfort van de doortrekkers is voor de Groenen niet belangrijk, want die kunnen gerust maanden – en wie weet zelfs langer – zonder elektriciteit. Wat als er morgen een probleem is met het water? Wordt dat dan ook maar afgekoppeld?