Chris Janssens: “N-VA moet dringend op federale regeringstafel kloppen”

Het Vlaams Belang verzet zich met klem tegen het scenario van Brussels Airport waarbij een piste verlengd zou worden ten koste van woongebied in Erps-Kwerps en Humelgem. “Dit is een droomscenario voor het Brussels Gewest en een horrorscenario voor de Vlaamse noordrand”, reageert Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens”.   

Janssens schaart zich daarmee achter de kritiek van minister van Vlaamse Rand, Ben Weyts. Die bekritiseerde het scenario waarbij startbaan 25L wordt verlengd, aangezien het aantal vluchten dat boven Zaventem zal opstijgen daardoor fors zal toenemen en de Brusselse chantagepolitiek met surreële geluidsnormen beloond wordt. “Door de verlenging van de piste 25L zal het Brussels Gewest immers gevrijwaard worden van geluidsoverlast ten koste van de inwoners van de noordrand”, aldus Janssens.

Toch is er ook kritiek aan het adres van Weyts. “Weyts’ partij zit aan de knoppen van de federale regering die dringend met een federale vliegwet moet komen.” Volgens Janssens kan enkel een dergelijke vliegwet tot een rechtvaardige oplossing leiden, aangezien beide gewesten lusten en lasten dan billijk kunnen verdelen. “De kritiek van Weyts heeft veel weg van een partijtje schaduwboksen. Hij voert immers oppositie tegen het regeringsbeleid van zijn eigen partij”. De N-VA heeft, aldus Janssens de sleutel in handen om dit federaal of via het overlegcomité op te lossen, maar het ontbreekt haar aan politieke moed om hem ook te gebruiken. “In het kader van de communautaire stilstand durft ze werkelijk in geen enkel Vlaams dossier haar Franstalige regeringspartners te zeggen waar het op staat. Ze blaft wel, maar durft niet bijten”, aldus nog Janssens.

Klaas Slootmans, persverantwoordelijke Vlaams Belang