De sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei wil de komende jaren de huurwoningen in wijk Blokbos in Lot grondig renoveren. Geen onbelangrijk detail: bewoners zullen nadien niet naar de woonst kunnen terugkeren. “Dit is een sociaal drama”, reageert Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans, die de alarmbel luidt.

Wijk Blokbos telt 20 appartementen en 39 huurwoningen die gebouwd werden in de jaren ’70 en ’80. Daarom wil Woonpunt Zennevallei ze grondig verbouwen met nieuwe vloeren, verwarming, schrijnwerk, dak en isolatie. In eerste instantie worden alleen de 39 huurwoningen aangepakt. De 20 appartementen volgen in een later stadium. De werken verlopen gefaseerd. In een eerste fase worden zes woningen aangepakt waarvan de werken eind volgend jaar al aanvatten. De totale oplevering van het project wordt voorzien tegen het einde van 2028. 

“Mensen zijn geen pionnen”

Een druk bijgewoonde en beladen infoavond toonde aan dat de plannen bij de bewoners insloegen als een bom en allerminst op gejuich worden onthaald. Pijnlijk neveneffect is immers dat de bewoners herhuisvest moeten worden en nadien niet zullen kunnen terugkeren. 

Dat laatste stuit ook op stevig verzet van Vlaams Belang, dat wijst op de nefaste sociale gevolgen van het project. “Voor heel wat bewoners is dit niet alleen een woonst, het is hun thuis waar ze al meer dan 30 jaar lief en leed hebben gedeeld, sociaal zijn ingebed en nu plots worden weggerukt. Zeker voor senioren is dit een sociaal drama. Ik heb de indruk dat men bij het gemeentebestuur en de huisvestingsmaatschappij denkt dat men met pionnen bezig is in plaats van met mensen. Bewoners bellen mij in tranen omdat men hun thuis ontneemt. Het is werkelijk schrijnend”, aldus Vlaams Belang-gemeenteraadslid Klaas Slootmans. 

De Vlaams Belanger stelt de verbouwingsplannen ook in vraag. “Heel wat bewoners hebben zware investeringen gedaan en werken uitgevoerd zoals nieuwe ramen of dakisolatie. Maar daar is geen rekening mee gehouden, alles moet per definitie worden platgegooid. Bovendien gaat het om mensen met een bescheiden inkomen die hun zuurverdiende investeringen nu in rook zien opgaan. Als klap op de vuurpijl worden de tarieven van de nieuwe huurwoningen verhoogd en moet er een nieuwe waarborg worden betaald van 1.167 euro. Geld waarover velen eenvoudigweg niet beschikken.”   

“Sociale malaise”

De plannen zijn onder meer een gevolg van het nieuw woondecreet van de Vlaamse regering (N-VA, CD&V, Open VLD) onder impuls van minister voor Wonen, Matthias Diependaele (N-VA) die de onderbezetting van sociale woningen aan banden legt. Volgens Slootmans is daarbij onvoldoende rekening gehouden met de sociale gevolgen. “Een oude boom verplant je niet. Daarom hebben wij bij de decreetsbespreking gepleit om bij gedwongen herhuisvesting – een zogenaamde mutatie – op z’n minst een uitzondering te maken voor senioren, zoals ook het geval is bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij. Daar mogen 70-plussers niet verplicht worden om naar een andere woning te worden gemuteerd. Maar men bleef daar Oost-Indisch doof voor en ziehier het resultaat: sociale malaise”.    

Gemeentebestuur heeft boter op het hoofd

De Vlaams Belanger wijst ook met een beschuldigende vinger richting het Beersels gemeentebestuur van N-VA en Lijst burgemeester. “Vier leden van de Raad van Bestuur van Woonpunt Zennevallei maken deel uit van het gemeentebestuur inclusief de ondervoorzitter.  Meer zelfs: verschillende private aandeelhouders zijn lid van het schepencollege of zijn mandataris of bestuurslid van een Beerselse meerderheidspartij. Indien het gemeentebestuur zegt dat ze hier niks aan kunnen doen, doet men de waarheid geweld aan. Men zit verdorie mee aan de knoppen”