Naar aanleiding van de voortdurende criminaliteit en vandalisme in haar stad hield Linda Wouters, pas gemeenteraadslid geworden, een vurige en welonderbouwde interpellatie tijdens de gemeenteraad.

Hier kan u beeldfragment terugvinden. Hieronder de integrale versie.

Toelichting 

 Als Vlaams Belang Diest  komen wij in het bijzonder op voor de het veiligheidsgevoel  en de veiligheid zelf van onze mensen in onze mooie stad . 

Er werd vorige gemeenteraad een interpellatie ingediend door een collega betreffende het onveiligheidsgevoel  in een bepaalde wijk. Toen vernamen we  dat er in 2018 een navraag gedaan is in de buurt van die wijk. We zijn ondertussen 2020 en nu wil de stad buurtwerkers inzetten om dat onveiligheidsgevoel weg te werken. 

De stadskern en de deelgemeenten worden de laatste jaren meer en meer geconfronteerd met criminaliteit, inbraken, vandalisme , gauwdieven, enz….De problemen zijn  op korte tijd sterk toegenomen.

Onlangs werd er een molotovcoctail naar een hamburgertent aan de Halve Maan gegooid. Dit begint sterk de richting van een Mini – Antwerpen situatie uit te gaan.

De zogenoemde “ jongeren” (bijna altijd van allochtone origine)  gooien bommetjes, vernielen bloembakken, brievenbussen, spiegels van auto’s, bewakingscamera’s enz.

Het Provinciaal domein is sinds vele jaren in het zomerseizoen de trekpleister voor amokmakende autochtone jongeren uit Brussel.

Op deze manier kunnen onze jonge mensen al verschillende jaren niet meer veilig genieten van de Halve Maan zoals wij dit vroeger wél konden.  Ook niet te vergeten dat er telkens ook nog talrijke vernielingen worden aangericht op terugweg naar het station bij hun vertrek richting Brussel.

Wij vinden het  een goed idee dat het stadsbestuur eens rechtstreeks bij de bevolking van Diest informeert, door hen uit te nodigen , te luisteren en te laten vertellen hoe veilig zij zich voelen en waar exact de grote problemen zich voordoen in onze stad. Dit zou de politie kunnen helpen om op specifieke plaatsen preventief op te treden en extra controle uit te voeren.

Tijd om eens naar de bevolking te luisteren.

 Interpellatie:

Het Vlaams Belang Diest heeft hierover de volgende vragen :

  • Wanneer komt er nu eindelijk meer blauw op straat, niet alleen voor verkeerscontrole en om boetes uit te delen, maar ook om vandalisme en criminaliteit op heterdaad aan te pakken ?
  • Buurtwerkers hebben zeer beperkte bevoegdheden: ze kunnen hun vaststellingen melden aan de politie.  Welke zijn de meerwaarden van buurtwerkers in het aanpakken van deze vormen van criminaliteit?  Hoe zullen de resultaten van hun activiteit worden opgevolgd en aan de bevolking worden bekend gemaakt?
  • Hoe gaat het stadsbestuur de criminaliteit anders aanpakken om het vertrouwen van de burger op dit vlak terug te winnen?
  • Zal er aan de bevolking info-avonden gegeven worden over hoe  het stadsbestuur  het vertrouwen inzake veiligheid voor onze burgers in en rond Diest gaat herstellen?
  • Vele Diestenaren zijn de mening toegedaan dat het vertrek van de Para’s op Citadel een toename van straatcriminaliteit en vandalisme in onze mooie stad met zich heeft meegebracht. De “rode mutsen” hadden beslist een ontradend effect op straatcriminelen en vandalen. Wij zouden dan ook graag zien, over de partijgrenzen heen, dat er een vernieuwde, intense veiligheidssamenwerking zou komen tussen de resterende para’s in Schaffen en het stadsbestuur.  Het zou bijvoorbeeld nuttig zijn hen actief  te betrekken in het systeem van gasboetes uitdelen aan “cultuurvandalen” die bv. beveiligingscamera’s , gebouwen of auto’s in onze stad beschadigen. Onze Para’s weten maar al te goed hoe ze de daders op heterdaad kunnen betrappen  om hen effectief te sanctioneren.                                                                Is het stadsbestuur bereid hierover gesprekken aan te gaan met defensie ?                                                                         

Ik hoop van harte dat de antwoorden op deze vragen tegemoet komen aan de diepe bezorgdheid van onze mensen.