… afgelopen weekend werd het verkiezingshout uit de provincie gecentraliseerd en geordend in onze opslagruimte. Steunbalken, slaghout, paaltjes, borden, …

Dit was de allerlaatste verkiezingsopdracht 2018/2019. Of toch niet? Stel dat er op korte termijn opnieuw verkiezingen zouden zijn dan staan onze trouwe militanten opnieuw klaar! Met onvoorwaardelijke inzet, onbaatzuchtig. En met overtuiging en volharding.

Bijzondere dankuwel aan Jan, Ghislain en Peter.