De bewoners van de Tramlaan te Sterrebeek ontvingen een schrijven van de firma “Volker Wessels Telecom” uit Boom waarin werd meegedeeld werd dat zij in opdracht van ELIA in de betrokken straat grondwerken zouden aanvatten met ingang van 20 november.

Deze werken zouden ongeveer 5 weken duren.

Vermeld schrijven was tweetalig met voorrang voor het Frans. Inwoners die protesteerden en aanhaalden dat Zaventem en deelgemeenten in Vlaanderen liggen en derhalve een eentalig Nederlands statuut hebben, kregen een verbijsterend antwoord van Volker Wessel Telecom.

Projectmanager Ivan Moonen stelde dat de tweetaligheid voor de randgemeenten rond Brussel door ELIA werd opgelegd in hun lastenboek.

ELIA overtreedt hiermee als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit en dus als publiekrechtelijke firma, duidelijk en flagrant de taalwetgeving.

Het Vlaams Belang protesteert met klem tegen richtlijnen en politiek van ELIA en zal deze vorm van actieve verfransing door de overheid onder meer in het parlement aankaarten en aanklagen.

De zaak krijgt een extra dimensie omdat burgemeester Francis Vermeiren vice-voorzitter van de raad van bestuur van ELIA is. In deze voeren Maingain en Vermeiren blijkbaar dezelfde strijd.

Bart Laeremans
Senator

Ludo Monballiu
Afdelingsvoorzitter Zaventem

Bijlagen:

Brief verzonden naar de inwoners door Elia:
1311zaventembewonersbrief

Brief door Bart Laeremans verzonden naar de Burgemeester: klik hier (PDF)