1) Klopt het dat subsidies voor aanpassing van een huis (bv milieuvriendelijke investeringen, aanpassingspremies enz.) gebonden zijn aan het huis, ongeacht de eigenaar?
2) Wanneer iemand een huis koopt waarvoor in het verleden reeds een of andere provinciale premie werd aangevraagd, kan de nieuwe eigenaar dan geen beroep meer doen op dergelijke premies?
3) Ik neem aan dat de provincie uiteraard geen 2 x dakisolatie gaat subsidiƫren voor dezelfde woning, maar wanneer de nieuwe eigenaar andere investeringen wenst te doen die normaal subsidiabel zijn, komt die dan niet in aanmerking?

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 11.09.2012 i.v.m. subsidies voor aanpassing van huis

In antwoord op uw vraag kunnen wij u volgende informatie meedelen:

De premies zijn gekoppeld aan de eigenaar. Wanneer een woning wijzigt van eigenaar kan de nieuwe eigenaar ook premies aanvragen.

Wanneer er al een premie werd gegeven voor een bepaald onderdeel van de woning bv. het plaatsen van superisolerende beglazing kan de nieuwe eigenaar ook een premie aanvragen voor de door hem nieuw geplaatste superisolerende beglazing.

Met vriendelijke groeten,
Namens de deputatie,

Marc Collier,
provinciegriffier