Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 13/8 lees ik dat de dienst Europa voor de tweede keer een vorming organiseert voor leerkrachten over de EU.
Er staat daar ook een debat geprogrammeerd met Vlaamse Europarlementsleden.
1) Graag zou ik vernemen welke deelnemers daarvoor geselecteerd werden en op basis van welke criteria.
2) Of er vorige keer ook zo’n debat was en wie daar toen aan deelgenomen heeft.

Antwoord:

Betreft : uw vraag van 02.09.2013 i.v.m. een vorming van de dienst Europa voor leerkrachten over de EU

Tijdens de eerste editie was er geen debat, maar waren er enkele Europarlementsleden aanwezig tijdens de lunch. Omdat dit geen goed format werd bevonden, werd er deze editie beslist een debatformule te hanteren waarbij de leerkrachten ook vragen kunnen stellen aan de Europarlementsleden. De deelnemende leerkrachten uit deze vorming zijn deze die gereageerd hebben op onze e-mail oproep vanuit de centrale databank.

Wat betreft de deelnemers aan het debat: alle Vlaamse Europarlementsleden hebben een e-mail gekregen van het Informatiebureau van het Europees Parlement dat het initiatief van de Vlaamse Europe Direct centra ondersteunt op 18 juni 2013. Ivo Belet (CD&V), Philip Claeys (Vlaams Belang), Philippe De Backer (Open VLD), Saïd El Khadraoui (sp.a), Bart Staes (Groen) hebben toegezegd om deel te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Namens de deputatie