Zaventem wordt de laatste tijd constant geteisterd door bezettingen van krakers. Orgelpunt was de bezetting van de PwC kantoren door +- 350 krakers. De leegstand en het uitgebreide wegennet maken van Zaventem een krakersparadijs. Daar komt nog een element bij: het lakse optreden van de politie.

Bewoners van de Stationstraat verwittigden VB leden uit de buurt dat het oud “logementshuis” in die straat sinds weken door krakers bezet was. Die zorgden voor hinder: afval werd gewoon naar beneden gesmeten, er werden uitwerpselen rond het gebouw aangetroffen, bewoners werden lastig gevallen. Elektriciteit en water zijn in dat gebouw niet aangesloten; om te koken werd gewoon vuur gemaakt met alle risico’s van dien. De politie verklaarde “overdag te zijn langs geweest maar er werd niemand aangetroffen…”. De vuilnisbelt aan het gebouw deed klaarblijkelijk geen belletje rinkelen. Ook niet het feit dat er onlangs een ziekenwagen was opgeroepen en gesignaleerd om een vrouw op te halen die in het gebouw bevallen was…

Onze Zaventemse afdeling trad onmiddellijk op en publiceerde een persmededeling. De lokale perscorrespondenten gingen ter plaatse  en de wagen ging aan het rollen. De gemeentelijke diensten opperden nog dat zij niet konden optreden, dat was de taak van de eigenaar. Kleinburgerlijk, bureaucratisch denken alsof de openbare orde en veiligheid niet verstoord werden door het ageren van de krakers.

Voor ons kan het niet dat men toelaat dat krakers-bezetters bezit nemen van een gebouw, zich daar installeren en huisraad e.d. aanvoeren. Eens geïnstalleerd kunnen ze zich op een aantal “rechten” beroepen. Onmiddellijk ingrijpen bij de eerste tekenen van een “kraak” is dus noodzakelijk. Na de PwC kraak verkondigde het gemeentebestuur dat “een nieuwe werkgroep zal worden opgericht om het zich steeds herhalend probleem aan te pakken…”. Een “fantoomwerkgroep” want niets van gehoord of gezien in deze zaak. En hoe zat het met de werking van de dienst “Integrale Veiligheid”? Hoogdravende benaming maar krakers behoren klaarblijkelijk niet tot hun werkgebied.

De omfloerste en onjuiste informatie die het gemeentebestuur rond krakersacties verspreid is doorzichtig en stoot de bevolking tegen de borst. Bij de crisis in de PwC gebouwen werd gesteld dat het “Oekraïense vluchtelingen” betrof, slachtoffers van de oorlog in dat land. In feite was het geplande, georganiseerde actie waarbij Roma en Sinti een overwegende rol speelden. Er stonden wagens met Roemeense, Italiaanse, Moldavische, Franse, Nederlandse e.a. nummerplaten aan de ingang van het gebouw…Bleek ook dat een aantal elementen van de verwarring en vluchtelingenstroom gebruik hadden gemaakt om onwettig in onze contreien te geraken.

Krakersbendes zijn internationaal georganiseerd. Zij beschikken over tipgevers die het land afschuimen op zoek naar voor hen interessante locaties. Door onderlinge afspraken slagen zij er in een gebouw binnen de kortste tijd te bezetten. Zij worden gesteund door advocatenteams die zich in de “krakersmaterie” hebben gespecialiseerd.

De gemeenten slaken een zucht van verlichting als ze de krakers buiten de gemeente hebben kunnen werken. Maar het probleem wordt verlegd; de krakers duiken elders en in een andere structuur op. Het is dringend noodzakelijk dat er op nationaal en Europees vlak een politionele dienst wordt gecreëerd die de verplaatsing en activiteiten van krakers- en nomadengroepen en hun leiders en activisten nauwgezet in het oog houdt en rapporteert aan de lokale overheden. Op lokaal vlak kan de politie de leegstaande gebouwen/woningen inventariseren en er geregeld controles houden. Met controle en wat verbeelding had men kunnen voorspellen dat het “logementshuis” een uitgelezen “target” was. En uiteraard ligt er ook een grote verantwoordelijkheid bij de eigenaars van leegstaande gebouwen. Zij kunnen onheil voorkomen door hun eigendom te beveiligen en goed af te sluiten. Voorlichting ter zake door de lokale politie/brandweer is wenselijk.

De VB afdeling Zaventem kreeg lof toegezwaaid van de handelaars en bewoners van de Stationstraat. Op hun stem kunnen we alvast in 2024 rekenen.

LM

IN DE PERS, ZIE:

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230718_94991315
https://krant.hln.be/titles/hetlaatstenieuws/7963/publications/45695/pages/20/articles/1859086/20/4