De federale begroting voor de komende jaren ziet bloedrood. Maar in plaats van te besparen op de eigen werking – denk maar aan de 20 ministers en staatssecretarissen met hun kabinetten, of aan de medewerkers voor gewezen regeringsleden – profileert paarsgroen zich eens te meer als een platte belastingregering.

De nieuwe effectentaks van de federale regering zal ook de gemeenten, OCMW’s, AGB’s en intercommunales treffen. Het Vlaams Belang verzet zich hiertegen. Fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tremelo-Baal Alain Verschaeren: “Het is niet aanvaardbaar dat de federale regering een belasting oplegt aan de lokale bestuursniveaus. Ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten verzette zich reeds tegen deze beslissing van de federale regering. We hekelen het feit dat lokale besturen hierdoor getroffen worden terwijl zij bijzondere financiële inspanningen leveren om de gevolgen van de corona-crisis voor hun sport- en cultuurverenigingen, de middenstand en de inwoners die door de crisis worden geraakt, trachten te temperen.”

De Vlaams-Belangfractie vraagt dan ook dat de gemeenteraad van Tremelo-Baal zich ondubbelzinnig zou uitspreken tegen deze belasting op lokale besturen. “We vragen concreet dat de gemeente zich zou verzetten tegen de effectentaks van de paarsgroene regering, gezien de bijzonder negatieve impact ervan op de lokale besturen” vervolgt Vlaams Belang gemeenteraadslid Nadia Van Beughem.

Het voorstel van het Vlaams Belang zal op de eerstvolgende gemeenteraad besproken worden.

Stijn HIERS

Persverantwoordelijke

Vlaams Belang Tremelo-Baal