Fietsschool Vlaams-Brabant

Vraag van Jan Laeremans

In de notulen van 7/3 lees ik dat de deputatie een ‘Fietsschool Vlaams-Brabant’ goedkeurde met een prijskaartje van 12.000 + 5000 euro. Ik begrijp niet goed waarom zoiets in samenwerking met de dienst diversiteit en gelijke kansen en het onthaalbureau inburgering dient te gebeuren.

Graag kreeg ik daar uitleg over en zou ik de nota aan de deputatie willen opvragen.Hoeveel moeten de deelnemers betalen voor de lessen? Wie zijn de lesgevers en hoeveel worden zij betaald?
Wordt er ook les gegeven aan mensen die willen leren rijden met een elektrische fiets? Want daar gebeuren blijkbaar toch wel wat ongevallen mee, die o.a. te wijten zijn aan de hogere snelheid.

Antwoord:

Geacht raadslid,

Betreft : uw vraag van 4.05.2013 i.v.m. fietsschool Vlaams-Brabant

De fietsschool staat open voor alle inwoners van Vlaams-Brabant. Er gaat bijzondere aandacht naar het bereiken van kwetsbare groepen. De dienst diversiteit en gelijke kansen zorgt voor toeleiding van deelnemers door de promotiematerialen verder te verdelen naar bijvoorbeeld OCMW’s. Daarnaast verspreidt het Provinciaal Integratiecentrum de informatie via de regiowerkers. Het Onthaalbureau Inburgering zorgt eveneens voor toeleiding. Het thema ‘veilig verkeer’ maakt deel uit van de cursus Maatschappelijke Oriëntatie. De fietsschool heeft raakvlakken met meerdere beleidsdomeinen en doelstellingen van verschillende provinciale diensten.
De deelnemers betalen een bijdrage van 10 euro voor 8 lesuren. De sportregio Noord-West schakelt voor 9 deelnemende gemeenten uit de sportregio lesgevers in via Vlabus aan de daar geldende tarieven.
De provincie Vlaams-Brabant geeft geen les aan personen die willen leren rijden met een elektrische fiets. De fietsschool richt zich in de eerste plaats op mensen die nu niet kunnen fietsen en stelt daarvoor 28 gewone fietsen ter beschikking.