Op het Woluwedal, Sint-Stevens-Woluwe, is er sinds enkele maanden verkeershinder omwille van de werken die plaatsvinden aan de Oudstrijderslaan en de Leuvensesteenweg. Ter hoogte van nr. 12 (residentie Parklane) begint een parallelbaantje dat toegang verschaft tot vermeld appartementsgebouw en de twee verder gelegen kantoorgebouwen. Aan het begin van het baantje staat een paneel (zie foto) waarop bouwheer, aard en duur van de werken worden vermeld. Bouwheer is de Vlaamse Overheid, departement Mobiliteit en Openbare Werken, agentschap Wegen en Verkeer. Vijftien meter verder staat een tweetalig verbodsteken (zie foto) “exepté circulation locale” opgesteld.

Studies en de dagelijkse praktijk tonen aan dat St-Stevens-Woluwe in versneld tempo verfranst wordt. Reden temeer om van de overheid te eisen dat zij de eentaligheid van de gemeente in stand houdt en de taalwetgeving strikt respecteert. Recente voorvallen zoals met de postbedeling (zie onze persmededeling d.d. 21.12.15) doen ons zeer alert zijn.

Aandringen bij de aannemer en de overheid om de toestand te regulariseren heeft vooralsnog niets uitgehaald. Volgt er geen reactie binnen de tien dagen, dan roepen wij de “mannen van de daad” (cfr. Flor Grammens) op om de Franse tekst te verwijderen. Dit uiteraard zonder het bord te beschadigen.
zaventem2016