“De bevolking moet het laatste woord krijgen via een volksraadpleging”. Dat zegt Vlaams Belang-gemeenteraadslid uit Galmaarden Daniel Fonteyne in een reactie op de recente plannen van de gemeentebesturen van Gooik, Galmaarden en Herne om te fusioneren.

Indien de drie Pajotse gemeenten fusioneren zou de nieuwe fusiegemeente ongeveer 120km² groot zijn. Dat is vergelijkbaar met gemeenten als Mol of Ieper. De mogelijk nieuwe fusiegemeente zou in totaal zo’n 25.000 inwoners tellen. De Vlaamse regering probeert gemeenten al jaren te overtuigen om samen te smelten. Onder andere door een flink deel van de schulden van gemeentebesturen over te nemen.

Het Vlaams Belang staat niet bij voorbaat afkerig tegenover fusieoperaties, maar vindt inspraak en kwaliteitsgarantie belangrijke voorwaarden. “Vrijwillige fusies tussen gemeenten moeten kunnen wanneer die een efficiënter bestuur bewerkstelligen. Maar die efficiëntie mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van de diensten”, aldus Fonteyne. “Nabijheid en toegankelijkheid zijn basisvoorwaarden voor een goed lokaal bestuur. Onze vrees is dat die zullen inboeten bij een fusie.”  

Voor het Vlaams Belang is het dan ook essentieel dat de bevolking goedkeuring geeft aan een geplande fusieoperatie. “Het Vlaams Belang eist daarom dat de inwoners zich over een mogelijke fusie kunnen uitspreken via een bindende volksraadpleging.” De Vlaams-nationale partij verwijst daarbij naar de geplande fusie tussen Boortmeerbeek en Mechelen waar hevig lokaal protest illustreerde dat er geen draagvlak was voor een fusie, waardoor de plannen werden opgeborgen.

 

Meer info: Daniel Fonteyne via 0475 59 47 93