Recent werden in de media de fusieplannen tussen Mechelen en Boortmeerbeek bekendgemaakt. Vlaams minister en titelvoerend burgemeester van Mechelen, OpenVLD’er Bart Somers, ziet de uitbreidingsplannen louter vanuit financiële en electorale hoek. “Er zijn alleen winnaars”, juicht hij.

De Vlaams Belangafdeling in Boortmeerbeek is daar niet van overtuigd, kant zich tegen deze agressieve fusieaanpak en betreurt het gebrek aan inspraak van de Boortmeerbeekse bevolking.

“Wij kunnen enkel vaststellen dat er meteen uitspraken worden gedaan door de Open VLD-N-VA-meerderheid van Boortmeerbeek dat er geen referendum komt. Maar hoe weet men dan of er wel voldoende draagvlak is voor een dergelijke fusie bij de bevolking? “Vraagt gemeenteraadslid en afdelingsvoorzitter Eddy Mortier.

Jan Laeremans, Vlaams Parlementslid uit Vlaams-Brabant sluit zich daarbij aan: “De impact voor de bevolking van Boortmeerbeek dreigt nefast te zijn. Zo is er misschien op korte termijn geen belastingverhoging, maar de huidige schuldgraad van 3420 € per inwoner in Mechelen (versus amper 410 € in Boortmeerbeek) zal nog vele jaren een molensteen om de nek blijven. Bovendien vrezen we dat het gebrek aan sociale woningen in Mechelen zal worden goedgemaakt op het grondgebied van Boortmeerbeek en de traditionele bewoners van die sociale woningen zullen volgen, al dan niet met een extra eigendom in het buitenland.”

Wat met de politiezone? Een samenwerking tussen de Mechelse politiezone en Boortmeerbeek zal ervoor zorgen dat de interventies in Boortmeerbeek langer op zich laten wachten. Ongetwijfeld brengt een fusie met een grote stad meteen ook een aantal grootstedelijke samenlevingsproblemen met zich mee. Wij betwijfelen sterk of de inwoners van Boortmeerbeek hier allemaal mee akkoord zullen gaan. En het vooruitzicht van een tandeloze districtsraad (zie Antwerpen) is ook geen hoopvol perspectief.

Geef daarom het laatste woord aan de kiezers, aan de bevolking,” besluit Laeremans.

Het Vlaams Belang Boortmeerbeek zal samen met Vlaams Belang Mechelen dit dossier nauwlettend opvolgen, indien nodig verdere acties ondernemen en zeker eisen om een referendum te houden.

Eddy Mortier, voorzitter/gemeenteraadslid Boortmeerbeek

Jan Laeremans, Vlaams Volksvertegenwoordiger

Frédéric Erens, provinciaal voorzitter Vlaams Belang Vlaams-Brabant

WIJ NODIGE U GRAAG UIT OP ONZE PROTESTACTIE AAN HET GEMEENTEHUIS VAN BOORTMEERBEEK. AFSPRAAK 25/4 OM 19U

Een delegatie van Vlaams Belang Boortmeerbeek en Vlaams Belang Haacht op de eerste protestdag.